Budovanie dátového skladu pre svetovú konzultačnú spoločnosť

12.11.2018

Od októbra 2018 sme rozbehli spoluprácu s novým partnerom v rámci DACH regiónu, s mníchovským softvérovým domom s viac ako 30 ročnou tradíciou na trhu. Prostredníctvom našich NodeJS vývojárov participujeme na projekte pre svetovú konzultačnú spoločnosť a podieľame sa na modernizácii a rozširovaní softvérového riešenia zaoberajúceho sa budovaním dátového skladu a následnými BI analýzami. Analýzy tohto typu majú za úlohu podporovať manažérske rozhodovanie nad rádovo veľkým množstvom transakčných dát (10m+) v rôznych oblastiach podnikania (automobilový priemysel, zdravotníctvo, spotrebiteľská diskrétnosť a ďalšie) pre významné spoločnosti zastúpené aj v rebríčku fortune 500. 

Tieto analýzy hľadajú možnosti optimalizácie a hľadania úspor v rôznych nákladových položkách ako napríklad výrobné procesy, náklady spojene s doručovaním zásielok vo veľkom meradle, náklady spojene s výdavkami na cestovanie a pod. Pri fáze čistenia vstupných dát, klasifikácii a získavania metainformácii sú použité inteligentné algoritmy na báze „Machine Learning“.

Riešenie je založené na modernom stacku pozostávajúceho z nasledujúcich technológii: na Backend-e je to NodeJS, Python, databáza Postgres, webové servisy AWS (S3, RDS, SQS, Elasticache) a na frontende sa používa ReactJS. Pri vývoji softvérového riešenia sa používa integrácia kódu do zdieľaného repozitára niekoľko krát za deň, tzv. Continuous Integration a konkrétne CircleCI. Infraštruktúru tvoria nástroje ako: Docker, Kubernetes, Amazon EC2, ako aj Git pre verzionovanie.