Central Government

Pomáhame organizáciám štátnej správy realizovať zámery pre obyvateľstvo a súkromný sektor, ktorým slúžia. Uvedomujeme si následné ekonomické, sociálne, ekologické a zdravotné dopady a predovšetkým hľadáme cestu prínosov. Zároveň sa snažíme realizovať projekty, ktoré pomáhajú zvyšovať efektivitu štátnych organizácií a odbúravajú byrokraciu a zvyšujú transparentnosť.

Sprevádzame štátne organizácie pri zvládaní mnohých výziev pri sektorových reformách, reštrukturalizáciách, globalizačných dopadoch s cieľmi ako dlhodobá udržateľnosť, interoperabilita, dôraz na štandardy, otvorenosť, homogénnosť a  bezpečnosť projektov.

Implementujeme riešenia na celonárodnej úrovni, ktoré prinášajú štátu vyššiu efektivitu správy verejných prostriedkov, zabezpečujú úspešnejší tok príjmov, a na druhej strane podporujú poskytovanie kvalitnejších služieb pri menších nákladoch a vyššej efektívnosti.

Aj v čase hospodárskeho poklesu čerpáme z našich skúseností v súkromnom a verejnom sektore a prinášame nový pohľad a kreatívne riešenia problémov s celospoločenskými dopadmi.

Prechádzame projektmi pre ústredné orgány štátnej správy, kde spoločne realizujeme vízie transformácie štátnych IT nosných riešení, zabezpečujeme partnera v podobe programovej a projektovej kancelárie. Samozrejmosťou je dodržiavanie princípov eGovernmentu, ako napr. orientácia na služby občanom, efektívnosť, bezpečnosť, transparentnosť, prístupnosť, ochrana súkromia, interoperabilita, používanie otvorených štandardov, technologická a softvérová neutralita.