Internetový portál BMW

27.01.2011

V spolupráci s nemeckou partnerskou firmou úspešne kooperujeme na projekte pre automobilového výrobcu BMW. Sme v polohe technologického partnera pre implementáciu modulov E4C pre internetový portál BMW používaných vozidiel. Zároveň sa spolupodieľame na moduloch E4D pre intranetové aplikácie BMW predajcov. Web-Frontend riešení programujeme s technologickým zameraním na JSF a Spring a Backend s využitím technológie Bea Weblogic a EJB.