• Agentúra pre podporu výskumu a vývoja
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Centrálny depozitár cenných papierov
 • DataCentrum
 • Fond národného majetku
 • IBM
 • Košický samosprávny kraj
 • Krajský stavebný úrad BA
 • Letisko M.R.Štefánika - Bratislava Airport a.s.
 • Letové prevádzkové služby SR
 • Mesto Martin
 • Mesto Michalovce
 • Mesto Senica
 • Mesto Skalica
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Národné športové centrum
 • Slovak Telekom a.s.
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Slovenská správa ciest
 • Slovenský zväz ľadového hokeja
 • Stredoslovenská energetika a.s.
 • Stredoslovenská distribučná, a. s.
 • Telefónica
 • Transpetrol, a.s.
 • Trnavská vodárenská spoločnosť
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Univerzitná nemocnica Bratislava
 • Úrad vlády Slovenskej republiky