Odvetvia

Vďaka kombinácii jedinečných skúseností a rozsiahlych znalostí naprieč viacerými odvetviami ekonomiky, spolupracujeme s našimi klientmi s cieľom, aby sa mohli stať vysoko konkurenčnými podnikmi, resp. efektívnymi organizáciami verejnej správy.

Pomáhame formovať budúcnosť našich klientov, kde spájame doménové znalosti špecifické pre konkrétne branžové odvetvia.

Spoločnosť stengl a.s. sa zameriava primárne na sektory: