Referencie

Sme hrdí na to, že 12 rokov poskytujeme služby a dodávame riešenia našim zákazníkom. Sme schopní pochopiť potreby malých súkromných spoločnosti, medzinárodných korporácií, špecifických štátnych podnikov ale aj významných samosprávnych celkov.

Pri každom projekte, pri každej nami poskytnutej službe hľadíme v prvom rade na záujem klienta a na zmysluplný výsledok našej činnosti. To nás posúva ďalej a umožňuje nám rozširovať okruh spokojných klientov.

Rozdelenie referencií: