Služby

Spoločnosť stengl a.s. podporuje kľúčové procesy zákazníkov v piatich stredoeurópskych krajinách. Spájame znalosť technológií so špecifickými odvetvovými pohľadmi a prispievame k využívaniu info-komunikačných prostriedkov pre vyššiu kvalitu života ľudí, optimalizáciu procesov organizácií, zlepšenie výsledkov firiem, zvýšenie konkurencieschopnosti národných ekonomík atď..

Spolupracujeme s poprednými lokálnymi a medzinárodnými podnikmi, samosprávami, vládnymi inštitúciami. Podporujeme ich pri organizačných zmenách, transformáciách, optimalizujeme ich nákupné a distribučné kanály, predajné stratégie, zvyšujeme efektivitu správy strategických aktív, vytvárame spoločne nové organizačné modely, efektívne outsoursujeme ich procesy.

Uvedomujeme si, že dlhodobý úspech našich klientov závisí od ich schopnosti odlíšenia sa, od ich udržateľného zvyšovania efektivity vnútorných zdrojov. Sústredíme sa v podnikaní na oblasti, v ktorých sme spoľahlivým partnerom našich klientov a naše nosné služby sú: