STENGL IT AKADEMIA – II. ročník v Žiline úspešne ukončený

07.02.2018
07. februára 2018 sme úspešne ukončili druhý ročník STENGL IT AKADEMIE, ktorý prebiehal v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania na Žilinskej Univerzite v Žiline. 8 mladých ľudí z IT branže prešli výberovým procesom a stali sa na jeseň 2017 úspešnými výhercami kurzu nemčiny zameraného na IT terminológiu. Po absolvovaní 30 výučbových hodín nemeckého kurzu, tak získali certifikát o jeho úspešnom ukončení ako aj malý darček vo forme tabletu značky Lenovo.
 
"Nemčina je v IT branži dôležitá nielen pre participáciu na projektoch v DACH regióne ale aj pre prácu v zahraničných firmách etablovaných u nás na Slovensku.  Vďaka nemeckému jazyku sa nám podarilo už v minulosti získať viacero renomovaných zákazníkov v Nemecku ako aj v Rakúsku a rozbehnúť s nimi spoluprácu v oblasti IT Sourcingu, a neskoršie aj nearshore vývoja SW aplikácii. Dnes čoraz častejšie prichádzajú firmy z nemecky hovoriacich krajín a zakladajú na Slovensku svoje pobočky a tzv. Development centrá, kde outsourcujú centrálne softvérový vývoj. Aj v žilinskom kraji sú to firmy ako napríklad Siemens alebo Scheidt&Bachmann, ktoré potrebujú aj nemecky hovoriaci IT expertov pre svoje projekty." poznamenal Peter Žemba, Ing., Sales Executive pre DACH región a gestor projektu STENGL IT AKADEMIE.
 
Riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA, Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD dodáva: „Projekt je výborným spojením univerzitného prostredia a praxe . Nielenže rozširuje obzory, ale prináša aj nové témy a zážitkové metódy. Nesie v sebe odkaz, že učenie sa nemeckého jazyka je aj v našom regióne nevyhnutnosťou. Budeme sa snažiť zapojiť kurz aj do našich výučbových plánoch“.