STENGL IT AKADEMIE 2018 – unikátny kurz nemčiny zameranej na IT

27.09.2018

STENGL IT AKADEMIE – 3. ročník súťaže o unikátny kurz nemčiny zameraný na IT. Tento rok sme sa spolu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave pustili do organizácie kurzu zameraného na zlepšenie nemeckého jazyka v IKT sektore. Uvedomujeme si situáciu s nemecky hovoriacimi IT špecialistami na slovenskom trhu. Ľudí pracujúcich v IKT sektore s nemčinou je skutočne málo a trh pociťuje tento nedostatok. Aktuálna situácia s nemčinou na Slovensku má pôvod aj v školstve. Dôkazom toho sú školy, ktoré vo svojej výuke nereagujú na aktuálny stav. Len 7,8 percent, čiže 3397 študentov, tento rok maturovalo z nemčiny, a dokonca len jedna z deviatich technických fakúlt na Slovensku má nemčinu ako povinne voliteľný jazyk. Do popredia vo výučbe sa neustále dostáva angličtina, ktorá jednoznačne vyhráva medzi vyučovanými jazykmi.


Ale angličtina jednoducho nepostačuje IKT špecialistovi na uplatnenie, pretože je potrebná znalosť nemeckého jazyka na úrovni B1 a vyššie. IKT špecialista s nemčinou by mal ovládať bežnú komunikáciu, projektovú reč a základy IT problematiky. Keďže počet nemeckých firiem na slovenskom trhu narastá každým rokom, je skutočne potrebné zlepšovať sa v nemčine, pretože sa otvárajú mnohé a lepšie platené pozície v IKT sektore a kto vie nemčinu, tak skutočne nemá problém sa v tomto sektore uplatniť.


V minulých rokoch sme spolupracovali so Žilinskou univerzitou a s Goethe-Institut Bratislava, kdežto tento rok sa našimi partnermi stali Fakulta aplikovaných jazykov a Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.


Aktuálne sme vylosovali 15 úspešných uchádzačov, ktorí sa stali víťazmi po absolvovaní troch kôl výberového konania tejto súťaže. V prvom kole súťaže, ktoré bolo v testovej forme a pozostávalo zo 6 otázok, sa uchádzači museli popasovať s otázkami z IT oblasti. V druhom kole, ktoré prebiehalo tiež prostredníctvom 30-otázkového testu, sme sa zamerali na znalosť nemčiny. No a v treťom kole boli uchádzači pozvaní na osobný pohovor.


Úspešní absolventi po kurze zvládnu nielen komunikáciu na bežnej úrovni, ale aj odbornú terminológiu z IT oblasti a tiež sa naučia ako sa pripraviť na úspešný pohovor. Kurz nemčiny zameraný na IT bude prebiehať s native vysokoškolským lektorom.
Ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme úspešným absolventom, ktorí prešli výberovým konaním a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.