stengl sa angažuje pre slovenskú kanoistiku

20.08.2018

Medzi deťmi je veľa takých, ktorým pravidelné športovanie prináša nenahraditeľné duševné i telesné osvieženie. Pravidelný šport im poskytuje nielen recept, ale aj liek na zdravie, dobrú kondíciu, duševnú pohodu. Ide o osvedčený účinný prostriedok na mnohé telesné i psychické neduhy. Tých, ktorí ešte nedoceňujú význam pravidelného športu, tých ktorí ešte nedokážu mať svoje telo pod stálou kontrolou, tých ktorí nevedia dodržiavať životosprávu, tekutinový režim, zásady striedania zaťaženia a odpočinku a pod., tých sa snažia tréneri kanoistiky správne usmerniť. Tréner kanoistiky bližšie pozná svojich zverencov, dokáže ľahšie pomôcť čeliť nepriaznivým vplyvom civilizácie na ich zdravie a kondíciu.

A mnoho ďalších dôvodov nás v stengl-i motivuje k tomu, aby sme pomáhali klubom a nadšencom tohto krásneho športu, aby kluby budovali lodenice, zabezpečovali športovanie detí, mládeže i dospelých, starali sa o zmysluplné využívanie voľného času vodákov, mobilizovali rodičov, spoločne v rámci dobrovoľníckej činnosti bez nárokov na odmeny zveľaďovali lodenice a ich okolie a zabezpečovali tak deťom bohaté športové zážitky.