Znalostne sme obohatili konferenciu Šport a právo 2016

05.10.2016
Koncom septembra sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie „ŠPORT a PRÁVO 2016“, ktorej mottom bolo „Na ceste od nepopulárnej no nevyhnutnej legislatívy k znalostnému manažmentu v športe.“
 
Jednou z nosných tém, ktorá sa niesla konferenciou, bola implementácia zákona o športe do praxe, pričom jednoznačne rezonovala potreba rozšírenia funkcionalít informačného systému športu, ktorý má byť základným pilierom reformy športu, ma slúžiť k zvýšeniu transparentnosti financovania i rozhodovacích procesov v športe a stať sa kľúčovým nástrojom kontroly najmä „zdola“.
 
Zástupca našej spoločnosti prezentoval víziu budúceho rozvoja IS športu, predstavil aktuálne spustený modul sponzorstva v športe a agendy uznávania za národný športový zväz. Dôležitými agendami, ktoré sú potrebné pre slovenský šport a boli vyzdvihnuté na konferencii boli,  napr. dobrovoľníctvo v športe, príspevky uznanému športu, príspevky na športové poukazy, verejné výkazníctvo, spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, antidoping, atď..
 
Pevne veríme, že sme aj pomocou nášho prispenia obohatili konferenciu, ktorej účastníci formujú spoločnú alebo aspoň väčšinovú víziu budúcej podoby slovenského športu, ktorú pripravia na znalostnom základe Slováci pre Slovákov.