Novinky

Testing v bankovom sektore

20.11.2013

Spoločnosť stengl sa podieľala na realizácii ďalších úspešných projektov v bankovom sektore. Cieľom prvého projektu bola transformácia, nová funkcionalita a zjednodušenie 24 hodinového kontaktného centra, ako bezplatnej možnosti spojenia klienta s bankou. Cieľom druhého projektu je nahlasovanie účtov súkromných aj právnických osôb z USA na základe daňového zákona prijatého v roku 2010, ú...

stengl na preteku ADRIA Cup 2013

23.10.2013

Začiatkom októbra sa naša stengl yacht team posádka úspešne zúčastnila etapových pretekov v strednej Dalmácií. Opäť to bol úžasný zážitok v nádhernej chorvátskej prírode okorenený o súťaženie s ostatnými jachtármi.

stengl poradcom pre oblasť efektívnejšej logistiky v prostredí SAP

10.10.2013

Pre českú obchodnú spoločnosť pracovníci stengl realizujú úpravu a nové nastavenie SAP systému pre podporu logistiky a predaja. Projekt je realizovaný s využitím novej funkcionality pre 3 krajiny Európskej únie. Cieľom riešenia je zjednodušiť a zefektívniť spôsob nákupu a predaja v rámci skupiny zákazníka. V pilotnom projekte sa uvažuje o nasadení tohto riešenia pre európsku časť tejto s...

Portál na podávanie žiadosti o financovanie projektov výskumu a vývoja

27.09.2013

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) je zriadená na účel podpory výskumu a vývoja (základného a aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja) poskytovaním finančných prostriedkov na riešenie projektov v oblasti výskumu a vývoja vo všetkých odboroch vedy a techniky, v rámci programov agentúry a v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci a v rámci medzinárodných prog...

Vývoj systému komunikačných procesov európskych komisií

20.08.2013

Ďalšou úspešne realizovanou výzvou je pre nás systém na automatizáciu komunikačných procesov v dvoch európskych komisiách, ktoré tvoria poradcovský orgán Európskej únie. Systém vznikol ako náhrada systému, ktorý bol na konci svojho životného cyklu a už nedokázal reflektovať požiadavky na neho kladené. Ako náhrada s víziou nahradzovania rôznych ďalších systémov sa zvolila praxou overená platf...