Novinky

Procesný consulting v energetike

08.01.2014

Spoločnosť stengl spolupracuje na návrhu hrubého cieľového konceptu v predimplementačnej fáze implementácie SAP riešení pre významnú európsku energetickú spoločnosť. Používa pritom svoje bohaté skúsenosti zo špecifikácie požiadaviek používateľov pred zahájením implementácie SAP riešení. Štandardná funkcionalita SAP riešenia, ako aj požiadavky používateľov, sú zachytávané formou graf...

Vývoj systému na správu likvidity bánk

16.12.2013

Experti našej spoločnosti participovali na vývoji riešenia Liquidity Management System postavenom technologicky na J2EE technológiách s využitím frameworkov Spring a  HTML 5 pre GUI. Systém s vysokou priepustnosťou zachytáva a vyhodnocuje správy o transakciách banky a na základe týchto údajov určuje aktuálny stav obchodovania. Systém je nasadený v niekoľkých bankách, kde spracováva ...

Testing v bankovom sektore

20.11.2013

Spoločnosť stengl sa podieľala na realizácii ďalších úspešných projektov v bankovom sektore. Cieľom prvého projektu bola transformácia, nová funkcionalita a zjednodušenie 24 hodinového kontaktného centra, ako bezplatnej možnosti spojenia klienta s bankou. Cieľom druhého projektu je nahlasovanie účtov súkromných aj právnických osôb z USA na základe daňového zákona prijatého v roku 2010, ú...

stengl na preteku ADRIA Cup 2013

23.10.2013

Začiatkom októbra sa naša stengl yacht team posádka úspešne zúčastnila etapových pretekov v strednej Dalmácií. Opäť to bol úžasný zážitok v nádhernej chorvátskej prírode okorenený o súťaženie s ostatnými jachtármi.

stengl poradcom pre oblasť efektívnejšej logistiky v prostredí SAP

10.10.2013

Pre českú obchodnú spoločnosť pracovníci stengl realizujú úpravu a nové nastavenie SAP systému pre podporu logistiky a predaja. Projekt je realizovaný s využitím novej funkcionality pre 3 krajiny Európskej únie. Cieľom riešenia je zjednodušiť a zefektívniť spôsob nákupu a predaja v rámci skupiny zákazníka. V pilotnom projekte sa uvažuje o nasadení tohto riešenia pre európsku časť tejto s...