Novinky

Pomáhame našim podnikateľom presadiť sa cez inovácie a zvyšovanie konkurencieschopnosti

02.05.2013

Naše skúsenosti z programového obdobia 2004-2006 z prípravy a realizácie projektov, ktoré boli financované zo Sektorového operačného programu priemysel a služby sme aj v období 2007-2013 pretavili do úspešných projektov a našim klientom sme pomohli zefektívniť výrobný proces zavedením nových inovatívnych technológii a výrobných postupov. Nami realizované projekty nielen udržali pracovné ...

Vývoj systému na podporu predaja automobilov a motocyklov

23.04.2013

Podieľame sa na vývoji systému na podporu predaja automobilov a motocyklov veľkého európskeho výrobcu. Jedna sa o komplexný systém zahŕňajúci starostlivosť o zákazníka od akvizície až po faktúru za vozidlo, vrátane výpočtu provízii pre predajcov. Systém bude určený aj na analýzu získaných dát a tvorbu reportov nad rozsiahlou databázou, pričom tento zdroj bude slúžiť pre riadenie predaja...

Mimoriadne STOP odpočty pre distribútora elektrickej energie

02.04.2013

Ku koncu roka 2012 sme zrealizovali komplexnú outsourcingovú službu tzv. STOP odpočtu spotreby elektrickej energie kategórie maloodber podnikateľ pre významného distribútora elektrickej energie. Projekt sa vyznačoval enormnou náročnosť zadania, naši pracovníci vykonávali odpočty v zimnom počasí pri dodržaní zmluvných odpočtových termínov. Operatívne aktivity pozostávali okrem náročn...

stengl poradcom v energetike

15.03.2013

V poslednom období spoločnosť stengl dokončila poradenské aktivity pre zákazníkov z prostredia energetiky. Výstupom analýz sú odporúčania pre rozvoj kľúčových procesov správy kľúčových aplikácií a procesov pre podporu obsluhy zákazníkov. Analytické činnosti vychádzali zo skúseností spoločnosti stengl s procesným modelovaním v štandarde BPMN a znalostí technologických komponentov systému ...

stengl podporuje inovácie a technologické transfery pomocou štrukturálnych fondov

05.03.2013

Cieľom príslušného operačného programu je výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov, slovenskej ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. Prostriedkami sú zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií v podnikateľskej sfére, dosahovanie úspor materiálu a energií v priemyselnej výrobe atď.. Dôležitou súčasťou je práve prenášanie poznatkov z v...