Novinky

stengl poradcom v energetike

15.03.2013

V poslednom období spoločnosť stengl dokončila poradenské aktivity pre zákazníkov z prostredia energetiky. Výstupom analýz sú odporúčania pre rozvoj kľúčových procesov správy kľúčových aplikácií a procesov pre podporu obsluhy zákazníkov. Analytické činnosti vychádzali zo skúseností spoločnosti stengl s procesným modelovaním v štandarde BPMN a znalostí technologických komponentov systému ...

stengl podporuje inovácie a technologické transfery pomocou štrukturálnych fondov

05.03.2013

Cieľom príslušného operačného programu je výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov, slovenskej ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. Prostriedkami sú zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií v podnikateľskej sfére, dosahovanie úspor materiálu a energií v priemyselnej výrobe atď.. Dôležitou súčasťou je práve prenášanie poznatkov z v...

Posilnenie pozície na českom trhu

22.02.2013

Spoločnosť stengl pôsobiaca v stredoeurópskom regióne otvorila pobočku na českom trhu s cieľom poskytnúť klientom v ČR kvalitnejšie služby. Napĺňame tak víziu flexibilnej a spoľahlivej IT Sourcing medzinárodne pôsobiacej firmy. 

Projektové riadenie pri zmene core systému

04.02.2013

Pre lízingovú spoločnosť, ktorá dlhé roky aktívne pôsobí na lízingovom trhu a je súčasťou nadnárodnej silnej finančnej skupiny vedieme projekt, ktorého cieľom je modernizácia informačných systémov. Aktuálne niekoľko navzájom prepojených informačných platforiem bude nahradených jedným integrovaným systémom systém Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Sharepoint. Súčas...

stengl patrí medzi top poradcov pre eurofondovú problematiku

24.01.2013

Spoločnosť stengl sa vyprofilovala na jedného z lídrov konzultačných domov pre projekty financované z operačných programov implementovaných prostredníctvom Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013. Naším cieľom je podporiť súkromný sektor a verejnú správu pri čo najefektívnejšom využití potenciálu, ktoré prináša nové programovacie obdobie 2014-2020.