Novinky

Portál na podávanie žiadosti o financovanie projektov výskumu a vývoja

27.09.2013

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) je zriadená na účel podpory výskumu a vývoja (základného a aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja) poskytovaním finančných prostriedkov na riešenie projektov v oblasti výskumu a vývoja vo všetkých odboroch vedy a techniky, v rámci programov agentúry a v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci a v rámci medzinárodných prog...

Vývoj systému komunikačných procesov európskych komisií

20.08.2013

Ďalšou úspešne realizovanou výzvou je pre nás systém na automatizáciu komunikačných procesov v dvoch európskych komisiách, ktoré tvoria poradcovský orgán Európskej únie. Systém vznikol ako náhrada systému, ktorý bol na konci svojho životného cyklu a už nedokázal reflektovať požiadavky na neho kladené. Ako náhrada s víziou nahradzovania rôznych ďalších systémov sa zvolila praxou overená platf...

IS riadenia životného cyklu grantových schém

22.07.2013

Výsledkom spolupráce s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) vznikol komplexný informačný systém plne pokrývajúci potreby riadenia životného cyklu grantových schém a podporných mechanizmov v správe APVV. Informačný systém je produktom intenzívnej obojstrannej spolupráce tímov na strane zhotoviteľa a objednávateľa. Práve vďaka komunikácii a jasnej deklarácii potrieb najmä vo fáze analý...

HN Business Week regata 2013

28.06.2013

V priamom kontakte s nádhernou prírodou sme si užili najkrajšie panorámy stredného Jadranu. K tomu ešte tretie miesto na stupienku víťazov a tak opätovne konštatujeme, že sme strávili úžasné dni na mori s výbornou posádkou.

Projektový teamleading v bankovom sektore

12.06.2013

Pre globálnu bankovú skupinu sa podieľame na vývoji systému pre direct banking komplexne pokrývajúci obchodné kanály, ako napr. internet banking, mobil banking, call centrum  alebo IVR. Vytvorené riešenie pokrýva všetky produktové oblasti, všetky druhy platieb, cez úvery, leasing, faktoring, investície klientov atď. Riešenie zahŕňa integráciu na desiatky rozličných systémov banky pr...