Novinky

Dizajn a vývoj mobilnej aplikácie Android 4.0

09.01.2013

Podieľame sa výskumnom projekte pre dizajn nabíjacích staníc pre elektromobily a ich efektívnej infraštruktúry, ktorý taktiež zahŕňa komunikačný a fakturačný softvér a systém pre správu užívateľov. Projekt skúma informačné toky v „e-Mobility ekosystéme”, pričom elektronika vo vozidle, nabíjacie stanice, logika expertného systému a bezpečnostná architektúra webových služieb optimalizujú p...

Strategy Consulting pre Ministerstvo školstva SR (MŠVVaŠ SR)

17.12.2012

V druhom polroku 2012 sme vypracovali pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR analytický materiál, ktorého cieľom bolo zhodnotenie informačno-komunikačných systémov rezortu s upriamením sa na návrh rozvoja uvedených systémov v ďalšom období. Posúdili sme stav prevádzkovaných softvérových riešení, stav implementácie hardvérových riešení a navrhli rozvoj IKT na najbližšie obdo...

Customer Care Portal pre zásielkový obchod

15.11.2012

Pre koncového klienta, ktorým je významný zásielkový obchod s 90ročnou tradíciou  pracujeme na vývoji Customer Care Portálu pre cca. 2000 pracovníkov zákazníckeho centra. Cieľom projektu je podpora každodennej činnosti zákazníckeho centra, t.j. vybavovanie objednávok (telefonických, emailom, poštou), prípadne zmena zákazníckych údajov, za účelom zvýšenia efektivity a kvality fungova...

stengl yacht team tretí na ADRIA CUP-e 2012

17.10.2012

Naša posádka stengl yacht team odjazdila parádny týždeň na etapových pretekoch medzi najkrajšími ostrovmi strednej Dalmácie. Okrem mora zážitkov si odnášame aj dobré umiestnenie a tešíme sa z tretieho miesta.

Vývoj na platforme C# a .net pre nového klienta v Bavorsku

08.10.2012

Na jar sme zahájili spoluprácu so softwarovým domom z Bavorska, kde naši experti realizujú viaceré vývojové aktivity v prostrediach  C# a .net.  Jeden z čiastkových projektov predstavuje prechod riešenia z platformy Windows XP na Win 7, pričom našou úlohou je zabezpečenie funkčnosti, odstránenie nekompatibility a chýb aktuálneho SW vyvinutého v C# a .net, vrátane dokumentácie. ...