Novinky

Vývoj na platforme C# a .net pre nového klienta v Bavorsku

08.10.2012

Na jar sme zahájili spoluprácu so softwarovým domom z Bavorska, kde naši experti realizujú viaceré vývojové aktivity v prostrediach  C# a .net.  Jeden z čiastkových projektov predstavuje prechod riešenia z platformy Windows XP na Win 7, pričom našou úlohou je zabezpečenie funkčnosti, odstránenie nekompatibility a chýb aktuálneho SW vyvinutého v C# a .net, vrátane dokumentácie. ...

stengl ako poradca projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva

03.09.2012

V rámci prioritnej osi 2 operačného programu Informatizácia spoločnosti sa Geodetický a kartografický ústav v Bratislave uchádza o nenávratný finančný príspevok s projektom Digitalizácia archívnych zbierok Ústredného archívu geodézie a kartografie v GKÚ Bratislava. Naši konzultanti sa podieľali na príprave žiadosti od analýzy a definovania predmetu a cieľov projektu, cez návrh technickéh...

Financovanie z EÚ fondov pre významného výrobcu poľnohospodárskych strojov

23.08.2012

Naša spoločnosť stengl sprevádza významného výrobcu poľnohospodárskych strojov a zariadení pri financovaní podnikateľských zámerov z Opatrenia 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  Ministerstva hospodárstva SR. Naše aktivity začínali overením oprávnenosti žiadateľa, projektu, pomoc pri tvorbe projektového zámeru, pokračovali vypraco...

Testing a vývoj pre svetového lídra ERP riešení

07.08.2012

Pre popredného dodávateľa podnikových softvérových aplikácií, ktorý je uznávaný svetový líder vo svojom odvetví a má bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom, vyvíjajú a testujú naši experti moderné a technologicky inovatívne produkty z prostredia ERP riešení pre malé  a stredné podniky. Nosný produkt zabezpečuje kvalitnú podporu pre kľúčové procesy a uspokojuje potreby spoločností,...

First Sailing Week 2012 a náš úspech

26.07.2012

Prvý historický úspech dosiahol yacht team stengl na regate organizovanej pod záštitou Slovenského zväzu jachtingu a Jachtárskeho klubu YC First Sailing, Kaštela. Etapové plavby Kaštela - Hvar - Vis – Kaštela sme zvládli takmer na výbornú a tešili sme sa z úžasného druhého miesta.