Novinky

Customer Care Portal pre zásielkový obchod

15.11.2012

Pre koncového klienta, ktorým je významný zásielkový obchod s 90ročnou tradíciou  pracujeme na vývoji Customer Care Portálu pre cca. 2000 pracovníkov zákazníckeho centra. Cieľom projektu je podpora každodennej činnosti zákazníckeho centra, t.j. vybavovanie objednávok (telefonických, emailom, poštou), prípadne zmena zákazníckych údajov, za účelom zvýšenia efektivity a kvality fungova...

stengl yacht team tretí na ADRIA CUP-e 2012

17.10.2012

Naša posádka stengl yacht team odjazdila parádny týždeň na etapových pretekoch medzi najkrajšími ostrovmi strednej Dalmácie. Okrem mora zážitkov si odnášame aj dobré umiestnenie a tešíme sa z tretieho miesta.

Vývoj na platforme C# a .net pre nového klienta v Bavorsku

08.10.2012

Na jar sme zahájili spoluprácu so softwarovým domom z Bavorska, kde naši experti realizujú viaceré vývojové aktivity v prostrediach  C# a .net.  Jeden z čiastkových projektov predstavuje prechod riešenia z platformy Windows XP na Win 7, pričom našou úlohou je zabezpečenie funkčnosti, odstránenie nekompatibility a chýb aktuálneho SW vyvinutého v C# a .net, vrátane dokumentácie. ...

stengl ako poradca projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva

03.09.2012

V rámci prioritnej osi 2 operačného programu Informatizácia spoločnosti sa Geodetický a kartografický ústav v Bratislave uchádza o nenávratný finančný príspevok s projektom Digitalizácia archívnych zbierok Ústredného archívu geodézie a kartografie v GKÚ Bratislava. Naši konzultanti sa podieľali na príprave žiadosti od analýzy a definovania predmetu a cieľov projektu, cez návrh technickéh...

Financovanie z EÚ fondov pre významného výrobcu poľnohospodárskych strojov

23.08.2012

Naša spoločnosť stengl sprevádza významného výrobcu poľnohospodárskych strojov a zariadení pri financovaní podnikateľských zámerov z Opatrenia 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  Ministerstva hospodárstva SR. Naše aktivity začínali overením oprávnenosti žiadateľa, projektu, pomoc pri tvorbe projektového zámeru, pokračovali vypraco...