Novinky

Migrácia nosného systému lízingovej spoločnosti

10.07.2012

Náš zákazník, ktorým je popredná lízingová spoločnosť, realizuje komplexný projekt prechodu na nový core systém. Migrácia prebieha v zásade v dvoch krokoch, pričom migrácia z pôvodného systému do tzv. "Buffer DB" je riešená v prostredí ORACLE a z "Buffer DB" do nového systému prebieha migrácia v prostredí MS SQL. Podstatná časť našich prác je v súčasnosti robená v Oracle prostredí zd...

Projekt pre optimalizáciu tlače ortofoto máp fariem v poľnohospodárstve

27.06.2012

V roku 2012 sme začali participovať na návrhu architektúry, dizajne a implementácii aplikácie pre tlač mapových dokumentov, kde koncovým klientom je významná organizácia verejnej správy poľnohospodárskeho odvetvia. Technologicky projekt beží v prostrediach Java 7 SE, Java 2D, JMX, Intergraph Graphics Library pre tvorbu máp, JDBC, Oracle 11g a Oracle Spatial. Riešenie je určené predovšetk...

Máme skúsený tím eurofondových konzultantov

19.06.2012

Radíme mnohým súkromným podnikom a štátnym organizáciám ohľadom možnosti financovania strategických projektov prostredníctvom fondov EÚ posledných takmer 10 rokov. Sformovali sme zrelý a odborne skúsený tím, ktorý si prešiel projektmi viacerých operačných projektov,  opatrení, prioritných osí atď.. Ukážkovo zvládame náročné úlohy pre súkromný a verejný sektor v projektoch OP Životné...

Administrácia severov na platforme Sun/Oracle Solaris

11.06.2012

So svetovým japonským lídrom v segmente IT služieb, resp. s jeho európskou dcérskou spoločnosťou, sme nadviazali spoluprácu v prostredí správy serverových platforiem. Konkrétne sa jedná o riešenie  „daily operations“ úloh na desiatkach serverov situovaných na viacerých miestach v Európe, ktoré bežia s operačným systémom Sun/Oracle Solaris a sú clustrovo riešené nad prostredím Veritas.

Aj v sezóne 2011/2012 podporoval stengl hokejové talenty

24.05.2012

Spoločnosť stengl si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť a jedna z foriem je aj podpora mladých športových talentov. V sezóne 2011/2012 sme pomáhali našim hokejovým mládežníkom, konkrétne HK Orange SR 20 s domovským štadiónom v Púchove. Je pre nás dôležité rozširovanie mládežníckeho športu, ktoré umožní deťom a mládeži nastúpiť na cestu veľkých hokejových vzorov.