Novinky

stengl ako poradca projektu digitalizácie kultúrneho dedičstva

03.09.2012

V rámci prioritnej osi 2 operačného programu Informatizácia spoločnosti sa Geodetický a kartografický ústav v Bratislave uchádza o nenávratný finančný príspevok s projektom Digitalizácia archívnych zbierok Ústredného archívu geodézie a kartografie v GKÚ Bratislava. Naši konzultanti sa podieľali na príprave žiadosti od analýzy a definovania predmetu a cieľov projektu, cez návrh technickéh...

Financovanie z EÚ fondov pre významného výrobcu poľnohospodárskych strojov

23.08.2012

Naša spoločnosť stengl sprevádza významného výrobcu poľnohospodárskych strojov a zariadení pri financovaní podnikateľských zámerov z Opatrenia 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  Ministerstva hospodárstva SR. Naše aktivity začínali overením oprávnenosti žiadateľa, projektu, pomoc pri tvorbe projektového zámeru, pokračovali vypraco...

Testing a vývoj pre svetového lídra ERP riešení

07.08.2012

Pre popredného dodávateľa podnikových softvérových aplikácií, ktorý je uznávaný svetový líder vo svojom odvetví a má bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom, vyvíjajú a testujú naši experti moderné a technologicky inovatívne produkty z prostredia ERP riešení pre malé  a stredné podniky. Nosný produkt zabezpečuje kvalitnú podporu pre kľúčové procesy a uspokojuje potreby spoločností,...

First Sailing Week 2012 a náš úspech

26.07.2012

Prvý historický úspech dosiahol yacht team stengl na regate organizovanej pod záštitou Slovenského zväzu jachtingu a Jachtárskeho klubu YC First Sailing, Kaštela. Etapové plavby Kaštela - Hvar - Vis – Kaštela sme zvládli takmer na výbornú a tešili sme sa z úžasného druhého miesta.

Migrácia nosného systému lízingovej spoločnosti

10.07.2012

Náš zákazník, ktorým je popredná lízingová spoločnosť, realizuje komplexný projekt prechodu na nový core systém. Migrácia prebieha v zásade v dvoch krokoch, pričom migrácia z pôvodného systému do tzv. "Buffer DB" je riešená v prostredí ORACLE a z "Buffer DB" do nového systému prebieha migrácia v prostredí MS SQL. Podstatná časť našich prác je v súčasnosti robená v Oracle prostredí zd...