Novinky

Projektové riadenie pri zmene core systému

04.02.2013

Pre lízingovú spoločnosť, ktorá dlhé roky aktívne pôsobí na lízingovom trhu a je súčasťou nadnárodnej silnej finančnej skupiny vedieme projekt, ktorého cieľom je modernizácia informačných systémov. Aktuálne niekoľko navzájom prepojených informačných platforiem bude nahradených jedným integrovaným systémom systém Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Sharepoint. Súčas...

stengl patrí medzi top poradcov pre eurofondovú problematiku

24.01.2013

Spoločnosť stengl sa vyprofilovala na jedného z lídrov konzultačných domov pre projekty financované z operačných programov implementovaných prostredníctvom Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013. Naším cieľom je podporiť súkromný sektor a verejnú správu pri čo najefektívnejšom využití potenciálu, ktoré prináša nové programovacie obdobie 2014-2020.

Dizajn a vývoj mobilnej aplikácie Android 4.0

09.01.2013

Podieľame sa výskumnom projekte pre dizajn nabíjacích staníc pre elektromobily a ich efektívnej infraštruktúry, ktorý taktiež zahŕňa komunikačný a fakturačný softvér a systém pre správu užívateľov. Projekt skúma informačné toky v „e-Mobility ekosystéme”, pričom elektronika vo vozidle, nabíjacie stanice, logika expertného systému a bezpečnostná architektúra webových služieb optimalizujú p...

Strategy Consulting pre Ministerstvo školstva SR (MŠVVaŠ SR)

17.12.2012

V druhom polroku 2012 sme vypracovali pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR analytický materiál, ktorého cieľom bolo zhodnotenie informačno-komunikačných systémov rezortu s upriamením sa na návrh rozvoja uvedených systémov v ďalšom období. Posúdili sme stav prevádzkovaných softvérových riešení, stav implementácie hardvérových riešení a navrhli rozvoj IKT na najbližšie obdo...

Customer Care Portal pre zásielkový obchod

15.11.2012

Pre koncového klienta, ktorým je významný zásielkový obchod s 90ročnou tradíciou  pracujeme na vývoji Customer Care Portálu pre cca. 2000 pracovníkov zákazníckeho centra. Cieľom projektu je podpora každodennej činnosti zákazníckeho centra, t.j. vybavovanie objednávok (telefonických, emailom, poštou), prípadne zmena zákazníckych údajov, za účelom zvýšenia efektivity a kvality fungova...