Novinky

Financovanie z EÚ fondov pre významného výrobcu poľnohospodárskych strojov

23.08.2012

Naša spoločnosť stengl sprevádza významného výrobcu poľnohospodárskych strojov a zariadení pri financovaní podnikateľských zámerov z Opatrenia 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  Ministerstva hospodárstva SR. Naše aktivity začínali overením oprávnenosti žiadateľa, projektu, pomoc pri tvorbe projektového zámeru, pokračovali vypraco...

Testing a vývoj pre svetového lídra ERP riešení

07.08.2012

Pre popredného dodávateľa podnikových softvérových aplikácií, ktorý je uznávaný svetový líder vo svojom odvetví a má bohaté skúsenosti s inováciou a rozvojom, vyvíjajú a testujú naši experti moderné a technologicky inovatívne produkty z prostredia ERP riešení pre malé  a stredné podniky. Nosný produkt zabezpečuje kvalitnú podporu pre kľúčové procesy a uspokojuje potreby spoločností,...

First Sailing Week 2012 a náš úspech

26.07.2012

Prvý historický úspech dosiahol yacht team stengl na regate organizovanej pod záštitou Slovenského zväzu jachtingu a Jachtárskeho klubu YC First Sailing, Kaštela. Etapové plavby Kaštela - Hvar - Vis – Kaštela sme zvládli takmer na výbornú a tešili sme sa z úžasného druhého miesta.

Migrácia nosného systému lízingovej spoločnosti

10.07.2012

Náš zákazník, ktorým je popredná lízingová spoločnosť, realizuje komplexný projekt prechodu na nový core systém. Migrácia prebieha v zásade v dvoch krokoch, pričom migrácia z pôvodného systému do tzv. "Buffer DB" je riešená v prostredí ORACLE a z "Buffer DB" do nového systému prebieha migrácia v prostredí MS SQL. Podstatná časť našich prác je v súčasnosti robená v Oracle prostredí zd...

Projekt pre optimalizáciu tlače ortofoto máp fariem v poľnohospodárstve

27.06.2012

V roku 2012 sme začali participovať na návrhu architektúry, dizajne a implementácii aplikácie pre tlač mapových dokumentov, kde koncovým klientom je významná organizácia verejnej správy poľnohospodárskeho odvetvia. Technologicky projekt beží v prostrediach Java 7 SE, Java 2D, JMX, Intergraph Graphics Library pre tvorbu máp, JDBC, Oracle 11g a Oracle Spatial. Riešenie je určené predovšetk...