Novinky

Aj v sezóne 2011/2012 podporoval stengl hokejové talenty

24.05.2012

Spoločnosť stengl si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť a jedna z foriem je aj podpora mladých športových talentov. V sezóne 2011/2012 sme pomáhali našim hokejovým mládežníkom, konkrétne HK Orange SR 20 s domovským štadiónom v Púchove. Je pre nás dôležité rozširovanie mládežníckeho športu, ktoré umožní deťom a mládeži nastúpiť na cestu veľkých hokejových vzorov.

Bratislavský samosprávny kraj publikuje užitočné e-služby pre občanov

07.05.2012

V rámci našej spolupráce s BSK realizujeme komplexný rozvoj platformy tenkého mapového klienta a GIS základnej architektúry, ktorý napĺňa požiadavky užívateľov, ako aj požiadavky iných informačných systémov na spracovanie adries v textovej podobe. Prínosom použitia pokročilej technológie je zosúladenie GIS riešenia s modernými trendmi vyplývajúcimi zo smernice INSPIRE. Rovnako riešenie u...

Spolupráca v prostredí eCRM Siebel

20.04.2012

Viac ako rok a pol sme spolupracovali s medzinárodným konzultačným domom pri administrácii eCRM Siebel aplikácie s úlohami príslušnými pres 1st level support. Naše rutinné výkony pozostávali z aktivít, ako napr. príjem zadania užívateľov formou eMailu a telefonickej požiadavky, priama podpora eCRM Siebel aplikácie telefonickou formou v nemeckom a anglickom jazyku, alebo napr. pomoc pri sprac...

stengl medzi lídrami elektronických aukcií a verejného obstarávania

09.04.2012

Oblasť obstarávania predstavuje významnú možnosť zefektívnenia verejnej správy. Spoločnosť stengl sa vyprofilovala na jedného z najvýznamnejších odborníkov v oblasti VO pre štátnu správu  a samosprávu. Ešte vyššiu efektívnosť nákupných procesov dosahujeme implementovaním IT nástrojov s prehľadnejšou správou komplexných procesov VO podľa aktuálne platnej legislatívy, s robustnou nads...

Vývoj s nástrojmi Google Web Toolkit v prostredí platobných kartových transakcií

26.03.2012

V roku 2012 pokračujeme na vývojom projekte pre koncového klienta z prostredia finančného sektoru, ktorým je významný hráč na trhu kartových platobných transakcií. Podieľame sa na migrácii starého 30-ročného systému, pričom nový systém podporuje prácu prostredníctvom webového rozhrania a komunikáciu cez WebService služby a proprietárny protokol príslušnej bankovej sféry. Pri vývoji p...