Novinky

Vývoj s nástrojmi Google Web Toolkit v prostredí platobných kartových transakcií

26.03.2012

V roku 2012 pokračujeme na vývojom projekte pre koncového klienta z prostredia finančného sektoru, ktorým je významný hráč na trhu kartových platobných transakcií. Podieľame sa na migrácii starého 30-ročného systému, pričom nový systém podporuje prácu prostredníctvom webového rozhrania a komunikáciu cez WebService služby a proprietárny protokol príslušnej bankovej sféry. Pri vývoji p...

stengl partnerom Europa SC High Jump 2012

07.03.2012

Opätovne sme aj tento rok podporili medzinárodný halový výškarsky míting Europa SC High Jump. Už 19. ročník podujatia na Štiavničkách v Banskej Bystrici ani tento rok neostali nič dlžný svojej povesti. Sme hrdí, že aj prostredníctvom našej spoločnosti sa skokan do výšky Michal Kabelka na februárovom špecializovanom mítingu v hale, ktorý výkonom 233 cm vyhral favorizovaný Rus Ivan Uchov, ...

Sme skúsený poradca pre OPIS

28.02.2012

V rámci operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) sme pre našich klientov zabezpečovali poradenské služby pri príprave strategických materiálov, ako napr. vypracovanie koncepcií  rozvoja informačných systémov pre orgány štátnej správy, vyššie územné celky, krajské mestá a ostatné mestá a obce na Slovensku. Podieľali sme sa na vypracovaní štúdií uskutočniteľností pre jedn...

Pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave sme vytvoril Databázu zelených technológií

15.02.2012

Univerzita sv. Cyrila a Metoda si kladie za cieľ byť modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytne študentom dostatok priestoru jednak vo filozofickej a umeleckej sfére, ako aj v oblasti najnovších poznatkov prírodovedných a matematických disciplín a v oblasti biotechnológií. V rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR a ČR Fakulta masmediálnej komunikácie ako vedúci partner ...

Územný plán regiónu Bratislavského samosprávneho kraja

26.01.2012

V dňoch 18. až 20.1.2012 BSK zorganizoval trojdňový maratón pracovných stretnutí  k Územnému plánu regiónu BSK a Generelu dopravy za účelom oboznámenia sa s  navrhovanými variantmi konceptu riešenia územného plánu BSK a získania pripomienok k navrhovaným riešeniam. Pozvaní boli všetci primátori a starostovia z územia župy, ktorí mali možnosť dávať podnety a pripomienky k navrho...