Novinky

GEO vývoj pre mediálnu skupinu

05.12.2011

V druhej polovici roku 2011 sme získali vývojový projekt z prostredia geopriestorových mapových podkladov pre koncového zákazníka, ktorým je významná mediálna spoločnosť. Táto mediálna skupina je  poskytovateľom dát, adries, značiek, máp a servisných služieb pre podnikateľskú sféru a pre hospodársky trh.  Naša primárna úloha na projekte je tvorba webových aplikácií na strane fr...

Komplexný outsourcing odpočtov spotreby elektrickej energie

21.11.2011

Pre distribútora elektrickej energie zabezpečujeme komplexný outsourcing odpočtov fyzických stavov elektromerov na odberných miestach, ktorý zosúlaďuje aktivity pracovného tímu potrebného pre komplexnú realizáciu odpočtov stavov spotreby ako na strane dodávateľa tak i na strane klienta vrátane priradenia jednotlivých rol, privilégií a nastavení oprávneným užívateľom. Súčasťou riešenia sú nás...

Vývoj v prostredí IBM Websphere Commerce

03.11.2011

Koncom leta sme získali vývojový projekt v prostredí IBM Webshere Commerce s použitím technológie J2EE pre koncového zákazníka, ktorým je nadnárodný dodávateľ premyslených a špeciálnych plynov a svetový líder na trhu strojárskych koncernov. Doménovo projekt prebieha v rámci B2B riešení, WebShop-u a integráciou na zdrojové dáta v SAP-e.

Radíme v potravinárskom segmente so SAP FI-CAX

12.10.2011

Naša rola v projekte pre medzinárodný potravinový reťazec súvisí s integráciu špecifického modulu FI-CAX na SAP Retail, pričom SAP Retail spracováva dáta z WebShopu. Modul FI-CAX prijíma platby z Paypalu, okamžitých platieb, kreditných kariet, banky, ... . Voľba na riešenie cez  FI-CAX je hlavne kvôli miliónovým počtom zákazníkov na WebShope. Našou primárnou úlohou v projekte je zab...

stengl a.s. je konzultačný partner Sociálnej poisťovne

06.10.2011

V auguste 2011 získala spoločnosť stengl a.s. štatút poradcu pre Sociálnu poisťovňu pri príprave projektu Elektronizácia služieb sociálnej poisťovne v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Predmetom spolupráce je vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane povinných príloh ako aj príprava dokumentu Štúdie uskutočniteľnosti a Technickej dokumentácie. Žiad...