Novinky

Podpora projektu - Zober loptu, nie drogy

11.01.2017

V rámci spoločenskej zodpovednosti sa naša firma aj v roku 2017 aktívne zapojila do projektu „Zober loptu, nie drogy“. Cieľom tohto projektu je prevencia pred drogovou závislosťou detí základných škôl a osemročných gymnázií. Nosnou myšlienkou výberu cieľovej skupiny je vysoká rizikovosť ohrozenia detí v pubertálnom veku drogovou závislosťou. Hlavným dôvodom výberu aktivít na dosiahnut...

Inklúzia zdravotne postihnutých občanov

19.12.2016

Zdravie, rodina a práca sú veľmi dôležitými atribútmi života každého človeka. I napriek skutočnosti, že nie všetkým ľuďom zdravotný stav umožňuje pracovať, každá vyspelá spoločnosť vytvára podmienky pre začlenenie zdravotne a mentálne postihnutých osôb do sveta zdravých. Medzi jeden z najlepších spôsobov integrácie postihnutých osôb do spoločnosti patrí práca. Zmysluplná práca totiž dáva pos...

Redesign Order Management systému

16.11.2016

Pre jedného z najväčších slovenských multimediálnych operátorov, sme od konca roku 2015 participovali s tímom softvérových vývojárov na rozsiahlom projekte „prepísania“ Order Management systému, teda riešenia pre spracovanie objednávok. Keďže koncový zákazník neustále prináša na telekomunikačný trh inovatívne riešenia, najnovšie technologické trendy a medzinárodné poznatky, aby uspokojil aj ...

Stengl prispieva na prípravu športovcov triatlonu

04.11.2016

V roku 2016 pomáhame so športovou prípravou pre účasť pretekárov na podujatiach Slovenského pohára akvatlonu a triatlonu. Triatlon ako náročný individuálny šport zahŕňajúci plávanie, jazdu na bicykli a beh sa na olympijských hrách prvýkrát objavil v roku 2000 v Sydney. Nás povzbudzuje skutočnosť, že tak akvatlon ako aj triatlon, je čoraz viac populárnejší aj pre širšiu verejnosť.

Znalostne sme obohatili konferenciu Šport a právo 2016

05.10.2016

Koncom septembra sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie „ŠPORT a PRÁVO 2016“, ktorej mottom bolo „Na ceste od nepopulárnej no nevyhnutnej legislatívy k znalostnému manažmentu v športe.“   Jednou z nosných tém, ktorá sa niesla konferenciou, bola implementácia zákona o športe do praxe, pričom jednoznačne rezonovala potreba rozšírenia funkcionalít informačného systému športu, ktorý...