Manuálne a automatizované testovanie aplikácií pre poisťovne

 
Projektové novinky
04.06.2019

Naša spoločnosť stengl od minulého roka dodáva služby testingu pre klientov v oblasti poisťovníctva. Tím kvalifikovaných vývojárov a testerov pracuje na vývoji webovej aplikácie určenej pre obchodníkov a zamestnancov poisťovní. Aplikácia sa primárne bude používať na dva účely, a to na zadávanie úloh pracovníkom poisťovní a na vytváranie kampaní obchodníkmi pre poistencov. Prvá fáza  je v súčasnosti už vyvinutá a aktívne používaná. Druhá a zároveň rozsiahlejšia fáza sa nachádza v etape vývoja. Front-end aplikácie sa realizuje v JavaScripte, zatiaľ čo back-end funguje na platforme JAVA. 
 V súčasnosti testeri uplatňujú svoje rozsiahle skúsenosti s manuálnym testovaním, vďaka čomu nachádzajú množstvo skrytých chýb, čím zamedzujú ich odhaleniu na produkcii zákazníkom. Neustálym vývojom aplikácie dochádza k znižovaniu a odstraňovaniu chýb a postupne sa tím dostáva k svojmu cieľu vytvoriť bezchybnú aplikáciu. Po skončení manuálneho testovania bude aplikácia ešte preverená automatizovanými testami cez nástroj Selenium tak, ako tomu bolo počas vývoja prvej fázy. Automatizované testy dokážu nájsť chyby, ktoré by testeri mohli prehliadnuť.
Po úspešnom dokončení vývoja aplikácie nastane paralelné prepojenie aplikácie s ďalšou aplikáciou, ktorá je určená zamestnancom na pobočkách poisťovní pre prácu s klientom. Jej hlavnými funkciami sú vyhľadávanie klientov, zjednávanie zmlúv a poistenia. Po vzájomnom prepojení týchto dvoch aplikácií, bude nutné na záver vykonať systémové integračné testy, aby sa overilo správne fungovanie všetkých funkcionalít aplikácií, ich vzájomné pôsobenie a celková funkčnosť. Ďalej bude aplikácia testovaná biznis analytikmi a po pilotnom testovaní bude plne nasadená do produkčného prostredia, kde ju budú môcť na plno využívať pracovníci poisťovní. 

adult-analysis-chart-1516704.jpg

Ďalšie novinky