Simulačné procesy v automobilovom priemysle

 
Projektové novinky
15.07.2019

Už od roku 2001 participujú naši softvéroví inžinieri na vývoji riešenia SimManager, SPDM systému pre manažment dát a simulačných procesov. SimManager je webový simulačný systém a systém riadenia procesov, ktorý riadi všetky simulačné údaje a procesy od začiatku projektu cez generovanie záverečnej správy. Pomocou SimManageru sa simulačné operácie stávajú produktívnejšími a účinnejšími, čím sa znižujú náklady a čas potrebný na uvedenie lepších produktov na trh. Efektívna implementácia tiež pomáha splniť požadované požiadavky na certifikáciu a ukladať a obnovovať údaje v prípade potreby bezpečným spôsobom. Medzi koncových klientov a užívateľov riešenia SimManager patria popredné a vedúce spoločnosti ako Audi, BMW, Tetra Pak alebo Airbus. Typickými príkladmi využitia aplikácie v automobilovom priemysle patria simulácie crash testov. 

MSC_foto.jpg
MSC_software_1.jpg

Ďalšie novinky