Digitalizácia slovenského hokeja

 
Projektové novinky
16.07.2019

V spolupráci s našim dlhoročným zákazníkom, Slovenským zväzom ľadového hokeja, sme v júni v žilinskom Holiday Inn zorganizovali celodňovú konferenciu s názvom „Digitalizácia slovenského hokeja“. Cieľom tohto podujatia bolo prezentovať vrcholovým manažérom zväzu a jednotlivých hokejových klubov konkrétne projekty z oblasti digitalizácie, ktoré boli realizované, práve prebiehajú, alebo sú v stave vízie pripravené pre ďalšie obdobie. Úvodné slovo si zobral na starosť prezident SZĽH, kde v skratke informoval o jednotlivých projektoch a poďakoval všetkým, ktorí prispeli k ich úspešnej implementácii a zavedeniu do praxe. Nosnou témou  konferencie bol práve realizovaný projekt – Centrálny systém pre rozvoj a podporu tréningového procesu mládeže, ktorý pozostáva z niekoľkých častí. Vybudovaním tejto platformy dostáva slovenský zväz do rúk komunitný nástroj, ktorého primárnym cieľom je zvýšiť kvalitu, efektivitu a transparentnosť tréningových procesov. 

Prvá časť – Tréningový portál mládeže slúži na detailné plánovanie cvičení, tréningových jednotiek na ľade aj mimo ľadu. Obsahuje kresliaci nástroj, kde je možné jednotlivé cvičenia zakresliť. Cvičenia a tréningy sa dajú hodnotiť a zdieľať medzi trénermi a hráčmi, pričom hráči si môžu plánovať aktivity mimo tréningy, zdieľať ich so svojimi spoluhráčmi. Portál tiež obsahuje funkcionality na podporu vzdelávania trénerov, rozvojové plány hráčov a trénerov, scouting, sledovanie dochádzky a rozpis ľadovej plochy.

Druhou časťou je Kamerový systém a Centrálny videoarchív, z ktorých výstupy bude možné sledovať v tréningovom portáli, pokiaľ sa jedná o tréning respektíve online a offline na portáli hockeyslovakia.sk v prípade, že ide o zápas. Kamerovým systémom bude vybavená každá ľadová plocha na Slovensku, kde trénuje mládežnícke družstvo. Pričom dnes je realizovaná väčšina inštalácii z celkového množstva 63 ľadových plôch. 

Treťou časťou je nástroj Videoanalýza, ktorú už v súčasnosti využívajú niektoré klubové, ale aj reprezentačné družstvá. Pomocou tohto nástroja si môžu tréneri, resp. videoanalytici zaznamenaný tréning alebo zápas podrobne analyzovať a zamerať sa na konkrétne časti podľa ich zváženia. Po obedňajšej prestávke bol predstavený nástroj, pomocou ktorého môžu jednotlivé kluby získať svoje vlastné webové stránky postavené na platforme www.hockeyslovakia.sk. Do tohto projektu sa už stihli zapojiť hokejové kluby z Topoľčian, Trnavy a Trenčína.

Našim cieľom je takto postupne zapojiť väčšinu z vyše 90 registrovaných klubov. Nakoniec boli odprezentované jednotlivé vylepšenia a nové procesy, ktoré sa zaviedli v rámci interného informačného systému IS SZĽH. V tomto modernom prostredí rieši zväz každodenné procesy súvisiace s registráciou hráčov, prestupmi, hosťovaniami, prihláškami do súťaží, delegovaním rozhodcov, online štatistikami a po novom aj registrovaním a zverejňovaním hráčskych zmlúv. Všetky prezentované nástroje vyvíja a prevádzkuje pre Slovenský zväz ľadového hokeja naša spoločnosť, na čo sme patrične hrdí a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s tak významným zákazníkom.
 

IMG_0832.JPG
digitalizacia_slovenskeho_hokeja_1.jpg.png
digitalizacia_slovenskeho_hokeja_2.png
digitalizacia_slovenskeho_hokeja.jpg

Ďalšie novinky