Pripravujeme kurzy nemčiny pre IT špecialistov v spolupráci s FIIT STU a Österreich Institut

 
Spoločenská zodpovednosť
02.08.2019

STENGLAKADEMIE štartuje opäť v Bratislave. Historicky prvý kurz nemeckého jazyka na Slovensku vytvorený špeciálne pre IT odborníkov. V roku 2019 pokračujeme na pôde Slovenskej technickej univerzity, v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií. Odborným garantom projektu bude Österreich Institut. V stengl si uvedomujeme potrebu nemeckého jazyka, a aj na IT trhu, preto vznikol projekt STENGLAKADEMIE s účelom poskytnúť možnosť IT špecialistom zlepšiť si nemecký jazyk v mnohých oblastiach.

Projekt je skvelým spojením výučby nemeckého jazyka a praxe. Nielenže rozširuje obzory účastníkov kurzu, ale prináša aj nové témy z odbornej terminológie z IT oblasti. Počas predchádzajúcich troch ročníkov sa do projektu prihlásilo 450 uchádzačov. Podmienkou na získanie kurzu je mať nad 18 rokov a úroveň nemčiny B1. V prvom kole súťaže bude účastník súťaže povinný zvládnuť aspoň 5 zo 6 IT otázok, v druhom kole preukázať svoje znalosti nemčiny v teste pozostávajúcom z 30 otázok a v treťom kole uchádzača čaká osobný pohovor. Prihláška je k dispozícii na stránke www.stenglakademie.sk . Výuka s native lektorom sa začína v októbri. Úspešní uchádzači na konci kurzu získajú tablet. Neváhajte sa zapojiť do súťaže. Tešíme sa na vás!

velka_aula_fiit_stu_017_1485 (1).jpg
STU_FIIT.jpg
fiit.jpg

Ďalšie novinky