Kvetináče, lavičky, smetné koše a digitalizácia? Áno!

 
Projektové novinky
21.08.2019

Mesto ležiace v srdci Zemplína je administratívnym sídlom okresu a centrom juhovýchodného regiónu Slovenska. Je vstupnou bránou rekreačnej oblasti Zemplínska šírava, ale zaujme aj inovatívnym prístupom pri správe mesta. Pre nášho dlhoročného zákazníka mesto Michalovce sme rozšírili efektívne geopriestorové riešenie na správu verejných vecí. Pomocou novej funkčnosti je možné spravovať dáta o prítomnosti rôzneho mobiliáru v meste, ktorý využívajú predovšetkým obyvatelia mesta. Zdigitalizovali sme mobiliár kvetináčov, lavičiek, ihrísk a smetných košov umiestnených v meste, kde sme po krátkej analýze pripravili návrh dátového modelu a na záver spracovali pútavé školenia pre pracovníkov úradu.

Nami vytvorený modul je dostupný pre širšiu verejnosť a slúži taktiež zamestnancom úradu, technickým a záhradníckym službám na efektívnu evidenciu mobiliáru, jeho správu a údržbu. Implementácia modelu do databázy a vytvorenie mapových služieb bolo obohatené o možnosť pridávať k jednotlivým zložkám objektov fotografie a dokumenty. Školenia a praktické cvičenia prebiehali v prostredí Qgis, kde každý účastník školenia sa postupne učil pracovať s prostredím, vytvárať dáta, meniť ich a publikovať v prostredí webgis-u. Sme radi, že sprevádzame nášho partnera už 8 rokov na ceste k inovatívnym riešeniam, ktoré využíva bežný občan a motivuje nás, že naše softvérové produkty prispievajú ku kvalitnejšiemu životu, v tomto prípade v inšpiratívnom meste Michalovce. 

michalovce01.png
michalovce02.png

Ďalšie novinky