Rakúske veľvyslanectvo prebralo záštitu nad stengl IT Akademie 2019

 
Spoločenská zodpovednosť
26.09.2019

Myšlienka projektu STENGL IT AKADEMIE – bezplatného kurzu nemeckého jazyka pre IT špecialistov sa stretla s úspechom. Spolu s Österreich Institut a Fakultou informatiky a informačných technológií STU sme sa pustili do spolupráce za účelom poukázať na nedostatok IT odborníkov hovoriacich po nemecky. Znalosť nemčiny otvára dvere k mnohým zaujímavým pozíciám na pracovnom trhu. Nemecké a rakúske firmy zamestnávajú na Slovenskú približne 185-tisíc ľudí, no napriek tomu výučba nemeckého jazyka na školách upadá. 

Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 18. septembra sme privítali významných hostí, ktorí ocenili prínos a myšlienku bezplatného kurzu pre IT odborníkov. Medzi dôležitých hostí patrila riaditeľka Österreich Institut Jana Homolová a prodekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU Viera Rozinajová, ktorá uviedla, že na fakulte študuje IT odbor okolo 1200 študentov. Pričom angličtina je pre študentov povinná, lebo bez nej sa v IT svete nedá žiť. Nemčinu zhodnotila vzhľadom na našu geografickú polohu za veľmi užitočnú a tiež zvýraznila, že znalosť nemčiny môže viesť k mnohým zaujímavým pozíciám na pracovnom trhu. Mimoriadne nás teší, že tento ročník STENGL IT AKADEMIE získal záštitu Rakúskeho veľvyslanectva a rovnako nás svojou návštevou na tlačovej konferencii poctila aj samotná pani veľvyslankyňa Margit Bruck-Friedrich.  

Uvedomujeme si význam nemeckého jazyka zvlásť v IKT sektore, ktorý sa stáva čoraz populárnejším, a preto je znalosť nemčiny skutočne dôležitá. Predchádzajúce ročníky nás len utvrdili v zmysluplnosti nášho zámeru, pretože po celý čas k nám prichádza pozitívna odozva nielen od samotných absolventov kurzu, ale aj od zvyšnej IT komunity. Máme dlhodobý cieľ, ktorým je vzbudiť povedomie o potrebe vzdelávania sa v nemčine v podstatne vyššej miere, a to aj v časoch hospodárskeho rastu.

stengl_akademie_2019.jpg

Ďalšie novinky