Podpora cyklisticko – bežeckého klubu AVZO Raná

 
Spoločenská zodpovednosť
04.10.2019

Naša spoločenská zodpovednosť a zanietenie pre šport je vyjadrená aj podporou menších projektov. Od roku 2018 sponzorujeme lokálny cyklisticko - bežecký klub AVZO Raná v Čechách. História klubu siaha do roku 1957. Na začiatku svojej činnosti bola jeho činnosť zameraná na prácu s mládežou a jej zapojenia v krúžku leteckých modelárov. Dospelí členovia sa venovali streľbe zo vzduchovky a malorážky. Od roku 1961 dochádza k orientácii na ďalší šport a organizácii 1. ročníka motokrosového závodu Ranská rokľa. V súčasnosti tvoria hlavnú náplň cyklistika a beh. Od roku 1984 klub pravidelne organizuje cyklistické závody s bohatou účasťou amatérskych cyklistov. Aj s prispením stengl majú cyklisti a bežci vytvorené lepšie podmienky pre šport. Najväčšiu radosť nám prináša hlavne organizácia aktivít a pretekov pre najmenších športovcov. Výnimočným členom klubu je aj Filip, ktorý je zdravotne znevýhodnený. Napriek tomu, že to Filip nemá jednoduché, mu odhodlanie a láska k športu nechýba a zúčastňuje sa väčšiny aktivít ako plnohodnotný člen tímu. Sme radi, že je súčasťou klubu, pretože našim poslaním je podpora nadšených ľudí a športovcov bez rozdielu.

avzo_rana_1.jpg
avzo_rana_2.jpg
avzo_rana_4.jpg
avzo_rana8.jpg
avzo_rana_9.jpg
avzo_rana_12.jpg
avzo_rana_10.jpg

Ďalšie novinky