Menej administratívy, viac lukostreľby

 
Projektové novinky
28.10.2019

Spoločnosť stengl pre Český lukostrelecký zväz (ČLS) úspešne implementovala systém podľa vlastného produktového štandardu sport2me. ČLS je registrovaným spolkom zastrešujúcim aktivity lukostreľby v Českej republike. Od roku 1993 organizuje na centrálnej úrovni lukostrelecké súťaže v terčovej, terénnej, halovej a 3D lukostreľbe. V súčasnosti združuje okolo 2 000 registrovaných lukostrelcov a približne 50 klubov. 
Základným cieľom projektu bolo vytvorenie interného informačného systému pre lukostrelecké hnutie slúžiaceho hlavne ako databáza členov, evidencia klubov, trénerov a rozhodcov, organizácie ekonomickej agendy a prostriedok komunikácie. Hlavným účelom projektu bolo zefektívniť procesy prebiehajúce v rámci hnutia, zníženie administratívnej záťaže a minimalizovať potrebu fyzickej podoby formulárov, žiadostí a ďalšej dokumentácie, pričom systém je plne prístupný v cloude. Cieľovú skupinu užívateľov predstavujú pracovníci Českého lukostreleckého zväzu, zástupcovia klubov, rozhodcovia, tréneri a hráči. 
Štruktúru budovaného informačného systému tvorí matričný a ekonomický modul. Matričný modul pozostáva z kompletnej databázy fyzických a právnických osôb. Databáza ďalej slúži na rozlíšenie členských funkcií (hráč, tréner, rozhodca), administráciu zmien, nahrávanie a evidenciu seminárnych prác. Ekonomický modul slúži na evidenciu poplatkov klubov, poplatkov za vzdelávanie a tiež na evidenciu miezd. Ďalšou funkciou je možnosť evidovať objednávky jednotlivých poplatkov, získanie účtovných a bankových údajov o zaplatení atď.. 

lukostrelci_CZ.jpg
CLS_clen_detail.jpg
CLS_nastavenie_sezony.jpg
CLS_zoznam_clenov.jpg
CLS_zoznam_klubov.jpg

Ďalšie novinky