IT Sourcing kompetencie pri migrácii lízingového core-systému

 
Projektové novinky
19.11.2019

Už šiesty rok podporujeme výmenu kľúčových informačných systémov vo veľkej leasingovej spoločnosti s česko-slovenskou pôsobnosťou. Začiatok projektu naštartovalo rozhodnutie spoločnosti o prechode na nové podnikové riešenie, ktoré pokryje všetky kľúčové biznis procesy s využitím produktovej línie Microsoft (Navision, CRM, Sharepoint).

Našou úlohou bolo zostaviť tím, ktorí zastreší migráciu dát z existujúceho systému do nového systému pri migrácii z databázy Oracle do databázy MS SQL. Podarilo sa nám zastrešiť rôznorodé projektové role, ako napr. projektový manažér, analytik a softvérový vývojár.

V priebehu 5tich rokov sme analyticky viedli migráciu viac ako 10tich spoločností v rámci skupiny zákazníka, ktoré spravujú rôzne portfólia produktov (úver, leasing, splátkový predaj, operatívny leasing, poistenie) pre rôzne oblasti financovania (autá, stroje, technológie, nehnuteľnosti).
Výzvou bola najmä správna biznis analýza a návrh transformácie dát, pričom nie všetky dáta bolo možné migrovať z jedného systému do druhého 1:1, preto sme definovali množstvo prevodových mostíkov, transformovali dáta do novej štruktúry a v spolupráci s kľúčovými používateľmi systému zákazníka hľadali cesty ako čo najviac využiť potenciál nového systému. 

Aktuálne zákazník využíva Microsoft riešenia vo všetkých svojich spoločnostiach v skupine. Jednotlivé produkty sa neustále vyvíjajú a technologicky napredujú, napr. Navision nahrádza Microsoft Dynamics 365 Business Central a zákazníka čaká skokový upgrade, čo je ďalšia výzva, na ktorej sa analyticky podieľame.
 

it_sourcing_core_system_01.jpg

Ďalšie novinky