StengL

Vízia? - to sme my

Sme silná konzultačná spoločnosť s bohatými skúsenosťami s implementáciou softvérových riešení. Ceníme si tradičné hodnoty a od založenia spoločnosti v roku 1999 uplatňujeme zdravé princípy vo všetkých firemných činnostiach.

Na Slovensku sme historicky jeden z najväčších poskytovateľov IT služieb pre klientov z nemecky hovoriacich krajín. Ťažisko našich zákazníkov predstavujú súkromné podniky, samosprávy a štátne organizácie na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku a Českej Republike.

Viacerí partneri nám zverili správu nosných aj podporných procesov v podobe Business Outsourcing-u. Vypracovali sme sa na popredného dodávateľa v špecializovaných segmentoch, ako napr. samospráva a problematika eGovernment, utilitné spoločnosti a elektronický odpočet médií, štátne organizácie a procesy obstarávania, medzinárodné podniky a Sourcing špecifických expertov, lokálne spoločnosti a zabezpečenie financovania z fondov EÚ atď..

Ako spoľahlivý partner zabezpečujeme pre desiatky lokálnych a nadnárodných firiem ekonomické a finančné poradenstvo, od vedenia účtovníctva, spracovanie mzdovej a personálnej agendy až po kompletný Financial Outsourcing.

230
kolegýň a kolegov
1,5 mil
vyvojárských hodín pre DACH región
15 mil
odpočtov plynu domácností a podnikateľov
5 tis.
projektov výskumu a vývoja administrovaných našimi IS
125+ tis.
gólov v slovenskom hokeji evidovaných v IS SZLH
3695 GWh
celková ročná spotreba na vykurovanie za rok reportovaná v našom IS
321 tis.
registrovaných športovcov v našich IS
21 tis.
pracovníkov sa inovatívne vzdeláva v našom LMS
250+ tis.
hodín konzultácií pre našich klientov
23
rokov nadšenia na stredoeurópskom trhu
9 mil
odpočtov elektrickej energie
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Digitalizujeme referenčné štátne registre, radíme ministerstvám pri optimalizácii procesov, bezpečnosti a IT architektúre, poskytujeme quality assurance pri zavádzaní elektronických služieb štátu, hodnotíme operačné programy, pomáhame štátu napĺňať Water Framework Directive hodnotením a manažmentom povodňového rizika, elektronizujeme agendy pre národný Recovery and resilience plan.
Úspešné projekty pre SBA, ÚOOÚ, SAŽP, MIRRI, ... výrazný nárast IT Sourcingu v Nemecku a Rakúsku.
Náš IT Sourcing tím dodáva vývojové práce pre nových klientov HB Reavis, O2, iTec, Merck, ... prevádzkujeme digitálne vzdelávanie zamestnancov Slovenskej pošty a inovatívnymi softvérmi pomáhame riadiť národné športové federácie gymnastiky, basketbalu, floorbalu, atď..
Zabezpečujeme odpočet elektrickej energie pre Východoslovenskú energetiku, poskytujeme poradenské služby pre Štátne hmotné rezervy, nasadzujeme IS pre ďalšie športové zväzy v SR a ČR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spravuje vládnu agendu v našom IS Jastrab, implementujeme inovatívne nástroje na efektívny manažment služieb a produktov Slovak Business Agency.
Rozširujeme okruh našich klientov na nemecky hovoriacich trhoch so službami IT Sourcingu, spoľahlivo podporujeme agendové systémy štátu v prostredí vedy, výskumu, športu, ochrany prírody, parlamentnej problematiky, atď.. Implementujeme jedinečné plne automatizované inovatívne riešenie s prvkami umelej inteligencie pre nadčasové monitorovanie tréningových procesov a zápasových prenosov.
Potvrdzujeme pozíciu skúsenej poradenskej spoločnosti a radíme v strategických otázkach organizáciám, ako napr. NASES, ÚV SR, ÚPVII, SVP, Magistrát hlavného mesta Bratislavy, atď.. Implementujeme inovatívne platformy pre vzdelávanie a v našich LMS systémoch sa vzdeláva 3 tisíc pracovníkov.
STENGL tím vývojárov v technologickej oblasti Microsoft .NET ako aj web vývoja sa u nášho dlhoročného partnera, vo firme Accenture, rozrastá na počet 10 konzultantov. Projekt výučby nemčiny - našej STENGL akadémie sme posunuli aj do regiónu Žilina, a v spolupráci so Žilinskou Univerzitou v Žiline a s Ústavom Celoživotného Vzdelávania sme úspešne realizovali II. ročník.
Participujeme pri zrode SAP Labs Slovakia a naďalej podporujeme SAP SE pri vývoji a supporte produktov Business One a SAP Anywhere. V rezorte životného prostredia implementujeme náš produkt IS Jastrab pre sledovanie úloh z uznesenia vlády. Úspešne štartujeme vlastný projekt s Goethe inštitútom www.stenglakademie.sk zameraný na výučbu nemčiny pre IT špecialistov.
Upevňujeme si postavenie lídra pre vývoj agendových systémov v športe implementáciou IS pre Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica. Získavame nových klientov v rámci DACH regiónu, ako napr. Ferratum banka, STI Consulting, people4project atď.. Dosahujeme historický najvyšší kumulatívny obrat v sume 22,5 mil. EUR.
Máme dôveru pre významnú aktivitu SR pre tvorbu máp povodňového rizika a ohrozenia vodných tokov pre SVP, spoliehajú sa na nás ďalší partneri ako Cellent, Axon, Quintec, MŽP SR, NAY Elektrodom, pre ktorých pracujeme s tímom viac ako 140 ľudí na Slovensku, v Čechách, Rakúsku a Nemecku.
Vyhrávame komplexné outsourcing aktivity pre odpočty vody pre Infraservices/BVS a plynu pre Slovensku poštu/SPP, stávame sa konzultačným partnerom ÚV SR pre riadenie a hodnotenie EÚ programov a projektov, rozširujeme klientsku základňu o UniCreditLeasing, Soitron, VÚB, Telefonica, Pražská energetika, ČEZ, prekračujeme kumulovaný obrat nad 16 mil. eur.
Štartujeme spoluprácu s IBM Global Business Services, podpisujeme zmluvy pre poskytovanie IT služieb pre Tatra banku, Tatra Leasing, dodávame komplexné riešenia pre ÚV SR, tvoríme unikátny systém pre šport pre SZĽH, ako aj pre správu štátnych dotácií a grantov pre APVV, otvárame pobočku v Prahe.
Uzatvárame medzinárodný kontrakt so SAP v centrále vo Walldorfe, získavame klientov ako Transpetrol, Letisko MR Štefánika, Letové a prevádzkové služby, dosahujeme kumulovaný obrat skupiny viac ako 5 mil. eur.
Získavame strategický projekt na outsourcing odpočtu elektrickej energie pre SSE, prehlbujeme kompetencie pre štátnu oblasť športu na SW riešení pre NŠC, implementujeme rozsiahly systém pre monitoring energetickej efektívnosti SR pre SIEA.
Pribudli nám ďalší medzinárodní zákazníci ako Wirecard Technologies, Accenture, NTT DATA Österreich, Slovenská sporiteľňa, Prvá stavebná sporiteľňa a ďalší, vyvinuli sme vlastný produkt WebGis a máme prvé implementácie na VÚC BSK a viacerých mestách.
Zaviedli sme Systém manažérstva kvality ISO, naše odborné služby sú úspešné v segmente outsourcingových aktivít procesov verejného obstarávania.
Sme jeden z lídrov na trhu euro fondového poradenstva na Slovensku.
Stabilne dodávame na slovenskom trhu pre koncových zákazníkov SAP Slovensko, VÚB banka, T-Mobile, T-Com v oblasti vývoja komplexných SW aplikácií ako aj v oblasti poskytovania IT kapacít.
Exitujeme start-up aliatic medzinárodnej firme Ness Technologies, prehlbujeme know-how v oblastiach vývoja na technologických platformách Oracle, PL/SQL, J2EE, .NET, ASP.NET, C# a v testingu.
Vyvinuli sme vlastné SW produkty PC Messenger a SMS Direct pre segment telekomu, spolupracujeme s operátormi, implementujeme prvý SAP Rollout z Nemecka do Maďarska v automotive industry.
Uzatvárame úzke partnerstvo so systémovým integrátorom DELTA E.S. (dnešný NESS Slovensko).
Expandujeme v stredoeurópskych krajinách ako Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko.
Sme preferred supplier pre Siemens vo viacerých nemeckých mestách, spolupracujeme so zákazníkmi MSC Software, UVT, Lufthansa, Merck, Tieto, Bosch, Ericsson, NTT DATA Deutschland a s ďalšími.
Štartujeme start-up dcérsku firmu aliatic pre poskytovanie služieb v oblasti IT Sourcing pre zákazníkov v Nemecku, pracujeme s 50timi vývojármi na projektoch v Mníchove, Frankfurte, Stuttgarte, Karlsruhe, Darmstadte a v ďalších mestách.
Zakladáme stengl s nosným zámerom na poskytovanie služieb v oblasti poradenstva pre slovenské firmy podnikajúce na nemeckom trhu.

Vedenie spoločnosti

Peter Žemba
Peter Žemba
Sales Director DACH
Róbert Janáček
Róbert Janáček
Delivery Director
Silvia Hulínová
Silvia Hulínová
Accounting & Finance
Terézia Zvončeková
Terézia Zvončeková
HR Business Partner
Martin Košút
Martin Košút
Director, Czech Republic
Andrej  Petrovaj
Andrej Petrovaj
Director