Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Procesný consulting v energetike

Spoločnosť stengl spolupracuje na návrhu hrubého cieľového konceptu v predimplementačnej fáze implementácie SAP riešení pre významnú európsku energetickú spoločnosť. Používa pritom svoje bohaté skúsenosti zo špecifikácie požiadaviek používateľov pred zahájením implementácie SAP riešení. Štandardná funkcionalita SAP riešenia, ako aj požiadavky používateľov, sú zachytávané formou grafickej reprezentácie toku práce - scenárov. Grafická reprezentácia scenárov vytvára spoločnú, ľahko pochopiteľnú a akceptovateľnú platformu pre objasnenie požiadaviek a špecifikáciu rámca implementovaného riešenia. Tento overený postup prináša výrazné ekonomické a časové úspory ako aj podrobnejší pohľad zákazníka na finálnu podobu nastavenia SAP systémov. Spoločnosť stengl týmto projektom prehlbuje svoje postavenie v oblasti poskytovania procesných konzultácií pre energetický segment v Európe.

Technológie:
SAP consulting
Procesný consulting v energetike