Referencie

 
stengl partnerprojektu SnowGirls StengL
StengL

Projekt testovania domény katastra nehnuteľností

S našim tímom testeriek participujeme na projekte pre nášho partnera, ktorý sa venuje poskytovaniu IT služieb so zameraním na podnikové a manažérske systémy, analyticko-konzultačnú činnosť, outsourcing služieb, webové aplikácie a v neposlednom rade riadenie komplexných projektov. Projekt, na ktorom pracujeme, je vývoj webovej aplikácie. Cieľom zámeru je vytvoriť platformu, ktorá zefektívni prácu koncového zákazníka. Testeri sú dôležitou súčasťou tímu, pričom testovanie aplikácie umožní dodávateľovi „vychytať muchy“ aplikácie pred jej uvedením do prevádzky. Náplňou práce testera je reportovanie chýb do nástrojov na testing, písanie testovacích scenárov, vytvorenie používateľskej príručky, riešenie testovacích prípadov a v neposlednom rade komunikácia so zákazníkom. Spolupráca analytikov a vývojárov s testerským tímom zabezpečuje, aby bola aplikácia plnohodnotne pripravená pre účely klienta. Nástroje, ktoré využívame pri práci sú zväčša open source s využitím rôznorodej metodiky. Testlink je využívaný na manažment testovacích scenárov, Youtrack na zadávanie bugov, ktoré boli nájdené pri testovaní aplikácie a v nástroji Mantis sú zoskupené tak nové požiadavky ako aj bugy od zákazníka.

Technológie:
Testing / Test Management
Projekt testovania domény katastra nehnuteľností