Dátová analýza a data cleansing pre globálnu spoločnosť

 
Projektové novinky
20.03.2020

"Už viac ako dva roky naša spoločnosť poskytuje služby Dátovej analýzy a Data cleansing-u na medzinárodnom projekte."

V krátkosti predstavíme, čo obsahuje služba Data cleansing-u.

Je to komplexný proces, v ktorom detekujeme, či už poškodené alebo inak nežiaduce záznamy. Tieto záznamy nájdeme v tabuľkách a rôznych databázach zákazníka a upravíme tam, kde je nutná ich korekcia alebo zmazanie.
 
Našou hlavnou výhodou bolo, že tento projekt  bol iba v „plienkach". Zákazník nemal vytvorené funkčné riešenie, a tak bolo potrebné vlastnými silami vymyslieť riešenie, ktoré bude úspešne a spoľahlivo fungovať. Úplne od základu sme tvorili riešenia pre identifikáciu a následnú serializáciu produktov. Na samotnom začiatku bola dôležitá detekcia všetkých tečúcich dát tak, aby sme mohli vytvoriť databázu chybových kódov, ktoré tvorili základ projektu a umožnili pochopiť jeho problematiku aj na strane zákazníka.

 

Počas realizácie riešenia bola veľmi dôležitá komunikácia s ostatnými oddeleniami, ktoré fungujú niekoľko rokov a nemohli sme si dovoliť narušiť ich proces. Vo veľkých organizáciách je dôležité, aby nepoužívali nekonzistentné dáta, ktoré narúšajú celkový priebeh projektu. Najčastejšie sa jedná o duplicity, neúplné alebo dokonca chýbajúce dáta produktov, ktoré bolo nutné zložito dohľadávať.

 

Po necelých troch mesiacoch úprav, návrhov a programovania sme pripravili vlastné riešenie a bolo na čase posunúť postupy na vyššiu úroveň. Nasledovala automatizácia väčšiny procesov. Tu už nebol priestor na žiadne chyby. Nejakú dobu po spustení automatizácie sme fungovali v test móde, aby sa vylúčili všetky možné nežiaduce stavy. Po úspešnej automatizácii a následného overovacieho obdobia začali mať o naše know-how záujem aj ostatné pobočky v rámci EÚ.

 

Sme veľmi radi, že spoločnosť stengl realizuje strategický projekt, kde je neustále čo zlepšovať a modernizovať. Veríme, že rok 2020 bude úspešný a prinesie obdobné potreby u ďalších zákazníkov. 

data_cleansing_03.png
data_cleansing_02.png
data_cleansing_01.jpg

Ďalšie novinky