Vývoj aplikácií pre predajcu potravín a maloobchod

 
Projektové novinky
07.05.2020

Coop Danmark je najväčší predajca potravín a maloobchod v Dánsku, donedávna prakticky monopol s trhovým podielom 40%. Keďže sa jedná o predaj potravín, tak v súčasnosti je nevyhnutné, aby obchody fungovali bez problémov, o čo sa priamo stará aj IT tím nášho partnera, nadnárodný softvérový integrátor.

Coop Danmark  je vlastnená firmou, resp. družstvom Coop amba, ktoré má 1.7 miliónov členov (bežných ľudí), pričom členovia sa môžu zúčastňovať na rozhodovaní tak na úrovni miestneho maloobchodného obchodu, ako aj na vnútroštátnej úrovni pri výbere správnej rady v „Landsråd“ (národná rada). Materská firma a jej dcérske spoločnosti majú viac ako 36 000 zamestnancov a ročný obrat 50 miliárd DKK. 

Väčšinu IT systémov zastrešuje veľký projekt, na ktorom participujú aj STENGL vývojári už viac ako 6 rokov. Portfólio našich služieb zahŕňa správu aj vývoj nových softvérových aplikácii, v poslednej dobe sme sa začali viac venovať mobilným aplikáciám, hlavne aplikáciám na spravovanie členského účtu, rôznych výhod, súťaží, akcií, notifikácií, atď.. Podporujeme aj backend-ové aplikácie na správu objednávok, ktoré sú jedny z najdôležitejších pre klienta.

Najpoužívanejšie technológie sú .NET framework, WCF, MVC, ef, MSSQL, postupne sa prechádza na Microsoft Azure, ako aj na samotný .NET Core, hlavne pre mobilné aplikácie. Pri takomto množstve aplikácii sa ojedinele vyskytujú aj iné technológie, ako napr. Angular, Oauth, Identity server, Elasticsearch a veľa ďalších.

Celý projektový tím pozostáva z viac ako 30 ľudí a je rozdelený na viacero frontov, pričom jeden tím je pre development, ďalší pre maintanace a ešte pre menšie zmeny. Experti väčšinou neostávajú pri tom istom a venujú sa viacerým aplikáciám a pomáhajú s riešením akútnych problémov. Vývojári na pravidelnej báze rotujú medzi tímom aplikačného vývoja a tímom podpory. Projekt pokračuje celý rok 2020, pričom sa počíta aj s účasťou skúsených .NET vývojárov STENGL, kde poniektorí z nich stáli pri samotnom zrode menších a novších mikro-aplikácii pre Coop. 

coop_denmark_01.jpg
coop_denmark.jpg

Ďalšie novinky