IS JASTRAB už slúži aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 
Projektové novinky
03.07.2020

Sme veľmi radi, že sa pre implementáciu informačného systému na sledovanie a kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR (ďalej len IS JASTRAB) rozhodlo v poradí už tretie ministerstvo, a to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). 

Vďaka úspešnej implementácii na Úrade vlády SR, Ministerstve životného prostredia SR a Ministerstve hospodárstva SR sme pri nasadzovaní riešenia v maximálnej miere využili skúsenosti a znalosti danej problematiky. Predikovaním požiadaviek a očakávaní zákazníka a veľmi ústretovej spolupráci pracovníkov MPSVR SR, ako kľúčovými používateľmi systému, sme úspešne tento systém spustili do prevádzky.   

Aplikačná platforma primárne zabezpečuje evidenciu a veľmi komplexný a efektívny manažment uznesení a úloh, ktoré z nich vyplývajú a informuje o zmene, resp. zrušení úloh, umožňuje delegovanie úloh v rámci organizácie. V softvéri pracujú používatelia s rôzne nastavenými kompetenciami a zodpovednosťami.

Používatelia si môžu prispôsobiť nastavenie notifikácií o pridelení alebo zrušení úlohy, upozornenie o blížiacom sa kontrolnom termíne a posunutí termínu. Správcovia úloh jedným kliknutím vygenerujú kvartálny report Hlásení o plnení úloh so štatistikou, zoznamom úloh a plneniami. Systém umožňuje publikovanie plnenia úloh na portáli otvorenej vlády rokovania.gov.sk. Z pohľadu potrieb administrátora IS JASTRAB poskytuje správu organizačnej štruktúry a používateľských účtov. 

Sme radi, že systém zásadnou mierou prispel k zjednodušeniu administratívnej záťaže zainteresovaných pracovníkov pri sledovaní, plnení, delegovaní a vyhodnocovaní plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR a tým k zlepšeniu fungovania celého ministerstva. Viac o IS JASTRAB sa môžete dozvedieť na našom webe v sekcii produkty (https://www.stengl.sk/stranka/is-Jastrab).

jastrab_1.png
jastrab_2.png
jastrab_3.png
jastrab_4.png
jastrab_7.png
IS_jastrab.jpg

Ďalšie novinky