Športom k lepšej fyzickej kondícii a duševnému zdraviu

 
Spoločenská zodpovednosť
21.07.2020

Hodnota zdravia je pre človeka nesmierne dôležitá. A k udržaniu čo najkvalitnejšej úrovne zdravia pomáha nepochybne šport a rôzne formy pohybových aktivít. Žijeme v dobe konzumnej spoločnosti, kde väčšina vecí funguje ,,na gombík“ a štatistiky sú alarmujúce, pretože stále viac a viac ľudí trpí obezitou a s tým spojenými ochoreniami. 

Šport neformuje len telo, ale aj ducha

Pohybové aktivity majú množstvo priaznivých vplyvov na fyzický, ale aj psychický stav jedinca. Okrem celkovej odolnosti organizmu, šport prispieva k lepšej cirkulácii krvi a kyslíka, znižuje výskyt srdcových chorôb a formuje zdravie populácie. V neposlednom rade je to však prevencia voči chorobám, ako sú cukrovka, obezita, ktoré sú priamymi dôsledkami nedostatočného a sedavého spôsobu života spoločnosti. Neoceniteľnými prínosmi pre zdravie človeka je šport predovšetkým v oblasti duševnej a psychickej pohody. Zvyšuje pozornosť, pohotovosť a má antidepresívne účinky. Okrem toho šport u mládeže a detí buduje férovosť a upevňuje tímového ducha. 

Kvalitu života si určujeme sami

Šport je v súčasnosti nedoceneným fenoménom, ktorého hodnoty je potrebné zdôrazňovať a pripomínať predovšetkým mladej generácii. Je veľkým prínosom pre spoločnosť, podieľa sa na formovaní charakterov a dáva priestor rozvoju osobnosti pre celé generácie. 

AVZO Raná vyznáva hodnoty športu prostredníctvom cyklistiky a behu

Klub AVZO Raná je známy tiež ako cyklisticko-bežecká organizácia, ktorá vznikla začiatkom 90. rokov minulého storočia v Českej republike. Organizácia prešla rôznymi činnosťami a aktivitami. Klub sa každým rokom teší vzrastajúcej popularite a členovia sa venujú športu naozaj naplno. 

Sme radi, že aj tentokrát sme mohli opäť prispieť na nákup športového vybavenia, a tak podporiť túto organizáciu v jej aktivitách, ktoré sú nielen kultúrnym obohatením regiónu, ale zároveň upevňujú hodnoty športu a zdôrazňujú jeho význam v tej najväčšej miere.
 

avzo_rana_1.jpg
avzo_rana_2.jpg
AVZO_RANA_cycling_03.jpg

Ďalšie novinky