Turistika s vášňou transparentne riadená v softvérovom prostredí

 
Projektové novinky
12.10.2020

Našu rodinu informačných systémov venujúcich sa športovej agende sa nám podarilo rozšíriť a pre nášho zákazníka Klub slovenských turistov sme vyvinuli a nasadili do produkcie informačný systém (IS KST), ktorý administratívne odbremení pracovníkov zväzu a prispeje k efektívnejšej a transparentnejšej činnosti v oblasti registrácie a evidencie jeho členov. 

IS KST je vyvinutý na najnovšom frameworku postavenom na technológii Microsoft ASP .NET a SQL. Jedná sa o webovú aplikáciu dostupnú z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet. Je prevádzkovaná v cloudovom prostredí, čím je zabezpečená jej vysoká dostupnosť, bezpečnosť a aktuálnosť. 

Okrem bezpečnostných štandardov v rámci systému je samozrejmosťou aj responzívnosť, s cieľom uľahčiť prístup pre používateľov mobilných zariadení. Väčšina implementácie prebiehala za špecifických podmienok počas práce z domu vzhľadom na situáciu COVID-19.

Klub slovenských turistov (KST) rozvíja vášeň pre turistiku prevažne u detí a mládeže

Klub slovenských turistov je občianskym združením, ktoré združuje takmer 20 000 členov v 300 miestnych odboroch KST a turistických kluboch, pričom skoro tretinu členskej základne tvoria deti a mládež. Vo svojich odboroch a kluboch sa venuje rozvíjaniu činnosti v oblasti pešej turistiky, lyžiarskej turistiky, cykloturistiky, vodnej turistiky i vysokohorskej turistiky.

Platforma ponúka používateľom veľa možností na základe pridelených oprávnení. Jedná sa predovšetkým o registráciu nových členov a klubov, aktualizáciu údajov o členoch a kluboch, realizáciu prestupov medzi klubmi. Ďalej umožňuje evidovať členské platby, objednávať členské registračné známky. Prostredníctvom systému je možné taktiež objednávať materiál pre členov a vytvárať reporty pre potreby poistného na horách, ktoré sú jednou z veľmi užitočných funkcionalít.

Súčasťou nasadenia platformy bola aj migrácia údajov o členoch a kluboch KST a prepojenie IS KST s Informačným systémom športu, tak aby sa všetky údaje automatizovane zapisovali do ISŠ v zmysle znenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe. 

IS_KST_05.01.jpg
IS_KST_04.jpg
IS_KST_03.jpg
IS_KST_02.jpg
IS_KST_01.jpg

Ďalšie novinky