Odborné termíny z IT sveta ti už viac nebudú cudzie. STENGL IT AKADEMIE ti s tým pomôže.

 
Spoločenská zodpovednosť
20.10.2020

Komunikácia zohráva dôležitú rolu nielen v súkromnej sfére, ale aj v pracovnom prostredí. Keďže v práci trávime značnú časť dňa, je potrebné ovládať komunikačné zručnosti, aby práca bola vykonávaná v čo najefektívnejšej forme. Neodmysliteľnou súčasťou komunikácie sú odborné výrazy a pojmy, vďaka ktorým dokážeme fakty a skutočnosti pomenovať čo najpresnejšie. Každý sektor si teda vyžaduje znalosť odborných termínov, ktoré sú na pracovisku využívané a veľmi frekventované, nehovoriac o IKT sektore, kde je odbornosť vyjadrovania skutočne potrebná. 

Veľa IT špecialistov sa v rámci realizácie podieľa na IT projektoch v zahraničí. Tieto projekty si vyžadujú dobrú znalosť cudzieho jazyka nielen na úrovni gramatickej, ale aj komunikačnej. Na Slovensku však máme neustále rastúci dopyt po nemecky hovoriacich IT odborníkoch, pretože firmy z DACH regiónu sa rozrastajú a na trhu je nedostatok IT špecialistov, ktorí ovládajú nemčinu a vedia ju v praxi aj reálne využívať.

STENGL IT AKADEMIE ti dá know – how, ako byť úspešným IT špecialistom s dobrou znalosťou nemčiny

STENGL IT AKADEMIE je unikátny kurz nemčiny určený špeciálne pre odborníkov z IKT sektora, ktorí si chcú rozšíriť svoje obzory v pracovnej sfére. Náš kurz tematicky pokrýva nedostatky z oblasti pracovných pohovorov, ale predovšetkým ponúka možnosť zlepšiť si znalosti z odbornej terminológie, IT postupov, procesov, systémov a podobne. Všetko pod dohľadom native lektorky, ktorá je špičkou v odbore.

Čo ti kurz pomôže zlepšiť?

Okrem praktických rád z IT sveta sa tiež dozvieš, ako efektívne realizovať a organizovať pracovné stretnutia. Najvýznamnejšia súčasť kurzu je však orientovaná práve na správnu formuláciu a interpretáciu postupu práce v rámci realizácie IT projektu, príp. inštrukcií k support centru. Absolventi sa prostredníctvom kurzu naučia správnej formulácii, definícii IT procesov a zároveň sa naučia tvoriť diagramy dátových tokov. Ďalej sú to napr. rady a tipy ako správne napísať a vytvoriť používateľskú príručku. 

Okrem zmienených tematických okruhov si účastníci z kurzu odnesú aj definície špecifických výrazov, s ktorými sa môžu stretávať na dennej báze a taktiež sa dozvedia, čo sa skrýva za pojmami ako Backup, Managed Service, IaaS, PaaS, Cloud a mnohé ďalšie. 

Ak si ITčkár, ktorý si chce zlepšiť znalosť nemčiny, posunúť svoje znalosti na vyššiu úroveň a rozšíriť si svoje možnosti v rámci kariéry, nezabudni sa zapojiť do súťaže, ktorá stále prebieha na www.stenglakademie.sk.
 

Ďalšie novinky