Systém na správu zmlúv pre telekomunikačného operátora

 
Projektové novinky
12.11.2020

Pre medzinárodného telekomunikačného operátora realizujeme technologické činnosti pre výmenu a následný rozvoj systému pre správu servisných zmlúv. Predmetom projektu je analýza požiadaviek, návrh a tvorba softvérového riešenia pre Contract Management našou ITSourcing divíziou.

Platforma plná možností

Riešenie pozostáva z nasledovných častí, a to Centrálna správa systému, ktorá umožňuje správu používateľov a centrálnych číselníkov,dalej je to evidencia dodávateľov a dodávateľských zmlúv a objednávok vrátane súvisiacich informácií. Systém je navrhnutý tak, aby bolo možné sledovať zmluvné náklady vyplývajúce z jednotlivých kontraktov na mesačnej báze. Riešenie ponúka aj nástroje pre analýzu a reporting. S dodávateľskými zmluvami súvisí aj funkcia Deep Dive, ktorá slúži na plánovanie úspor. 

Na realizáciu riešenia sa využívajú predovšetkým technológie Microsoft .NET, MS SQL a webové aplikácie, ktoré zabezpečujú bezchybný chod platformy. K prínosom, ktoré platforma ponúka patrí predovšetkým možná konsolidácia dát. Podieľa sa na zjednotení zdrojových údajov a odstránení duplicít. Systém umožňuje spresnenie sledovania finančnej alokácie nákladov. Obsahuje tiež užitočné nástroje na vykonanie analýzy a vyhľadávanie chybných záznamov. Transparentné údaje sú navyše v systéme rýchlo dostupné.
 

Ďalšie novinky