Prieskum agentúry AKO: Aktívna znalosť nemčiny ako skutočný benefit

 
Spoločenská zodpovednosť
18.11.2020

Trh práce je neustále rozvíjajúci sa mechanizmus, ktorý ponúka množstvo pracovných príležitostí. Dôležitosť zohráva aj znalosť cudzieho jazyka, ktorá otvára záujemcom o prácu ďalšie možnosti v rámci získavania pracovných skúseností. Obzvlášť to platí v IKT sektore, kde je aktívne ovládanie cudzieho jazyka nevyhnutnosťou. 

Prečo práve nemecký jazyk? 

Z prieskumu vyplýva, že až 73% pracovníkov v IKT odvetví považuje znalosť nemčiny za výhodu na pracovnom trhu. Ovláda ju však iba 18% z nich. Aktívni používatelia nemeckého jazyka majú teda obrovské možnosti a výhody. Pracovný portál Profesia uvádza, že iba za posledných 10 dní evidovali 162 aktívnych pracovných ponúk so znalosťou nemeckého jazyka a niektoré spoločnosti ponúkajú aktívnym nemčinárom nemalý platový bonus vo výške až 200€. 

Aké výhody prináša znalosť nemčiny v IKT sektore?

Z prieskumu vyplýva, že približne 53% z opýtaných považuje za výhodu aktívnej znalosti nemčiny, možnosť uchádzať sa o IT projekty s nemčinou. Vyše 35% uvádza, že ovládanie nemeckého jazyka na aktívnej úrovni je potrebné, ak projektovou rečou je práve nemčina. Zvyšok opýtaných za výhodu pokladá fakt, že znalosť aktívnej nemčiny zvyšuje šance pre prácu v nemeckej firme či pobočke. Tiež dáva možnosť širšiemu uplatneniu v rámci sektora a lepšiu spoluprácu a sociálnu komunikáciu s nemeckým klientom. 

ONLINE kurz nemeckého jazyka kdekoľvek zo Slovenska 

Už 5. ročník úspešne organizujeme STENGL IT AKADEMIE – kurz nemčiny pre IT špecialistov. Kurz je zameraný na praktické profesionálne výzvy, s ktorými sa účastníci kurzu stretávajú pri nemecky hovoriacej práci. Zúčastniť sa ho môžu všetci študenti aj pracujúci ITčkári kdekoľvek na Slovensku, ktorí prejdú výberovým konaním. Regionálny presah a navýšenie kapacity umožňuje preklopenie výučby do ONLINE priestoru. STENGL IT AKADEMIE bude vedená prostredníctvom nášho vzdelávacieho riešenia educate2me. Viac informácií o kurze nájdete na webe www.stenglakademie.sk.
 

Ďalšie novinky