Florbalisti zahájili sezónu s novým informačným systémom

 
Projektové novinky
04.12.2020

Naše riešenie pre podporu administratívnych procesov v športe má za sebou ďalšiu úspešnú realizáciu. Tentokrát sme na mieru vytvorili platformu pre správu športovcov, športových odborníkov a športových klubov pre Slovenský zväz florbalu. Okrem bežnej evidencie členov a klubov je Informačný systém Slovenského zväzu florbalu (IS SZFB)  navrhnutý tak, aby zabezpečil komplexnú podporu zväzu pri organizovaní súťaží a zaznamenávaní štatistík. Nad samotným systémom stojí webový portál, ktorý sme pre florbalistov vytvorili na mieru a na ktorom sú zverejňované okrem iného všetky aktuality, program zápasov a štatistiky tejto športovej organizácie.

Pri návrhu a vývoji športových systémov už tradične používame overené technológie ako Microsoft ASP .NET a MS SQL. IS SZFB vrátane webového portálu www.szfb.sk sú prevádzkované v cloudovom prostredí, čím je zabezpečená ich vysoká dostupnosť, bezpečnosť a aktuálnosť. Samozrejmosťou je aj responzívnosť webového portálu, tak aby bol jednoducho použiteľný na akomkoľvek mobilnom zariadení. 

Popularita florbalu v posledných rokoch extrémne vzrástla 

SZFB ako riadny člen Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF) a riadny člen Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v organizovanom florbale na území Slovenskej republiky. Tento šport sa teší na Slovensku veľkej popularite najmä medzi deťmi a mládežou, a to aj vďaka dosiahnutým výsledkom našej reprezentácie na viacerých významných medzinárodných podujatiach, ale aj vďaka nenáročnosti podmienok na jeho trénovanie. 

Florbalisti začali riešenie IS SZFB naplno využívať od začiatku tejto sezóny a prostredníctvom neho majú možnosť registrovať nových členov, aktualizovať údaje o existujúcich členoch, realizovať prestupy, zasielať notifikácie, evidovať platby a spravovať súpisky tímov. Okrem toho platforma umožňuje vytvárať hlásenky, spravovať predzápasové zápisy, riadiť súťaže a rozlosovania jednotlivých zápasov. Ďalej je možné spravovať LIVE zápasy s možnosťou nahadzovania výsledkov a udalostí počas zápasu a tiež spravovať webový portál.

Súčasťou nasadenia bola aj migrácia údajov o členoch a kluboch SZFB z pôvodného systému a prepojenie IS SZFB s Informačným systémom športu, tak aby sa všetky údaje automatizovane zapisovali do ISŠ v zmysle znenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe.

Ďalšie novinky