Odpočty médií súčasťou metering platformy ako PaaS

 
Projektové novinky
22.04.2021

Veľkú pomoc zohrávajú geopriestorové technológie v oblasti meteringu, ktorému sa naša spoločnosť venuje už viac ako 10 rokov. Postupne sa našimi zákazníkmi stali významné distribučné spoločnosti, a to najmä v oblastiach distribúcie vody, plynu a elektriny. Naše aplikácie pre metering sú používané po celom území Slovenka.

Praktická platforma plná užitočných funkcionalít

Platforma pozostáva z troch funkčných častí a tie sú navzájom integrované. Z GIS mapového klienta určeným koordinátorom, validátorom a odpočtárom na prezentáciu a zobrazovanie informácií o odberných miestach a orientáciu v teréne. Administrátorské rozhranie obsluhuje správca aplikácie na správu odpočtov a samotná aplikácia zabezpečujúca manažment, podporuje koordinátorov a manažérov projektu a je určená aj zákazníkom a samotným pracovníkom v teréne. 

Naša platforma do značnej miery šetrí náklady na vytváranie nových databáz a tabuliek a umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu administráciu všetkých jeho súčastí. 

Aktuálne vieme pre distribučné spoločnosti z oblasti plynu, elektriny alebo vody zabezpečiť vizualizáciu akýchkoľvek priestorových údajov súvisiacich s odpočtom zariadení, podporiť všetky procesy súvisiace s plánovaním, realizáciou a vyhodnotením meteringu, pričom k tomuto účelu sme vytvorili komplexnú technologickú platformu na báze PaaS s názvom metering2me. Riešenie tak vieme poskytnúť pre zákazníka ako službu, čím mu odpadá starosť o správu , prevádzku a náklady súvisiace s jeho inštaláciou vo vlastnom prostredí.
 

Ďalšie novinky