Slovenským gymnastom sme pripravili nový webový portál

 
Projektové novinky
18.05.2021

Nášmu zákazníkovi Slovenskej gymnastickej federácii (SGF) sme vytvorili nové modernizované webové sídlo, ktoré úspešne zlučuje najnovšie technológie v oblasti vývoja webových aplikácií, aktuálne informácie z prostredia slovenskej, ale aj svetovej gymnastiky a nové grafické prvky usporiadané do prehľadnej štruktúry.

Prehľadnosť a jednoduchosť súčasťou webu

Webový portál SGF (www.sgf.sk) je prehľadne členený do jednotlivých sekcií a poskytuje články a údaje z redakčného CMS systému a zo zdrojového Informačného systému SGF (IS SGF), tak aby si každý priaznivec alebo záujemca o tento šport rýchlo a jednoducho našiel to, o čo má záujem. Samozrejmosťou je responzívny dizajn, pomocou ktorého sa usporiadanie a veľkosť jednotlivých grafických a textových prvkov prispôsobuje v závislosti od rozlíšenia použitého zariadenia. K dispozícii je aj prepojenie na sociálne siete a priestor pre partnerov SGF.

Gymnastika ako jediný šport zastúpený vo väčšej miere nežným pohlavím

SGF je členom Medzinárodnej gymnastickej federácie FIG (Fédération Internationale de Gymnastique), Európskej gymnastiky EG (European Gymnastics) a členom Slovenského olympijského výboru SOV (ako zakladajúci člen  r.1992). Dnes má bez mála 8 000 členov v 87 kluboch. Do roku 2024 sa očakáva nárast na 9000 členov. Jedinečnosť SGF tkvie v tom, že združuje členov od útleho detského veku až po seniorov. Gymnastické športy sú jediným športovým odvetvím s prevahou žien.

Čo všetko na portáli môžete nájsť?

Portál SGF poskytuje informácie o:

•    Štruktúre a sekciách federácie
•    Novinky z oblasti slovenskej, ale aj svetovej gymnastiky
•    Informácie a aktuality o reprezentácii
•    Aktuality z Centra gymnastických športov v Malinove
•    Informácie o termínoch jednotlivých podujatí
•    Prehľad všetkých klubov registrovaných pod SGF
•    Prehľad a štatistiky jednotlivých pretekárov

Sprístupnením webového portálu www.sgf.sk majú všetci priaznivci gymnastických športov k dispozícii vždy najaktuálnejšie informácie z federácie a  jednotlivých športových disciplín. Verejnosť má tiež prehľad o harmonograme podujatí s možnosťou filtrácie a vyhľadávania. Samozrejmosťou sú všetky dostupné informácie o športovcoch vrátane ich výsledkov. Väčšina údajov na portáli je zobrazovaná priamo zo zdrojového IS SGF, prípadne je spravovaná prostredníctvom prehľadného a intuitívneho CMS, ktoré je súčasťou portálu.
 

Ďalšie novinky