Basketbalisti na Slovensku budú „strieľať koše“ nad našou digitálnou platformou

 
Projektové novinky
21.09.2021

Novým členom v našej rodine informačných systémov z oblasti športu sa stal komplexný IS pre správu procesov a evidencií Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).  Cieľom tejto spolupráce je optimalizovať a zefektívniť procesy týkajúce sa správy členov SBA, riadenie súťaží, podpora procesov pri nominovaní a odmeňovaní rozhodcov, disciplinárnej komisie a ďalších činností súvisiacich s každodennou prácou tejto športovej organizácie.

Basketbalisti pod záštitou Slovenskej Basketbalovej Asociácie

Hoci je basketbal organizovaným športom na Slovensku už od roku 1919, Slovenská basketbalová asociácia vznikla až v roku 1993 ako riadiaci orgán basketbalu na Slovensku. SBA je riadnym členom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA), Európskej basketbalovej federácie (FIBA Europe) a členom Slovenského olympijského a športového výboru SOŠV. Dnes má takmer 5 500 registrovaných členov vo vyše 100 kluboch. 

Riešenie nasadené prostredníctvom modernej platformy

IS SBA  je vyvinutý na najnovšom frameworku postavenom na technológii Microsoft ASP .NET a SQL. Jedná sa o webovú aplikáciu bez nutnosti inštalácie hrubého klienta, ktorá je prevádzkovaná v cloudovom prostredí, čím je zabezpečená jej vysoká dostupnosť, bezpečnosť a aktuálnosť. Okrem bezpečnostných štandardov bola implementovaná aj responzívnosť, aby sa uľahčil prístup pre používateľov mobilných zariadení.

Prostredníctvom inovatívnej platformy môžu jednotliví používatelia na základe pridelených oprávnení vykonávať rôzne úkony, ako napríklad registrovať nových členov a kluby, aktualizovať údaje, spravovať žiadosti, evidovať platby a mnohé ďalšie.

Migrácia údajov súčasťou informačného systému

Súčasťou implementácie bola aj migrácia údajov o členoch a kluboch SBA a prepojenie IS SBA s Informačným systémom športu, tak aby sa všetky údaje automatizovane zapisovali do ISŠ v zmysle znenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe.

Zavedením IS SBA do produkcie získal zákazník kontrolu nad všetkými procesmi súvisiacimi s registráciou a prestupom športovcov, evidenciou členských poplatkov, prehľad o najdôležitejších údajoch o svojich členoch a kluboch a nástroj na vytváranie nových líg a súťaží vrátane procesu prihlasovania družstiev do súťaží a zaznamenávania a sledovania online štatistík z jednotlivých zápasov. 

Ďalšie novinky