Diskutovali sme s odborníkmi na tému rozvoja slovenského športu

 
Spoločenská zodpovednosť
04.11.2021

Diskusiami nabité tri dni sme strávili na dvoj-konferencii v popradskom AquaCity, kde sme s odborníkmi hovorili na tému zlepšenia kvality slovenského športu.

Aká bola dvoj-konferencia „Šport a médiá 2021“ a „Šport a právo 2021“?

Spolu s množstvom skúsených expertov a ľudí vzdelaných v odbore sme debatovali nielen o vážnych témach dotýkajúcich sa rozvoja športu, ale taktiež sme zdieľali svoje názory a postrehy, ako prispieť k lepšej kvalite športu na Slovensku.

Záštitu prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVV a Š SR) spolu s Paneurópskou vysokou školou na čele s dekankou Ivetou Radičovou. Tá aj slovami pripomenula, aký obrovský vplyv šport má na rozvoj ľudí a akú veľkú rolu v tom zohrávajú médiá.

Podporujeme platformu, kde odborníci hľadajú riešenia rozvoja slovenského športu

Naša spoločnosť sa pravidelne zúčastňuje konferencie ako jeden z hlavných prednášajúcich, ale aj  partnerov tohto podujatia. Už 9. ročník konferencie Šport a právo a 2. ročník konferencie Šport a médiá sa niesol v duchu odbornosti. Zúčastnilo sa mnoho štátnych úradníkov a poradcov, primátorov slovenských miest či šéfov významných športových zväzov. 

Do diskusie každý prispel svojimi myšlienkami a nápadmi, ktoré prednášajúci predstavili v rámci prezentácie. 

Účastníci otvorili témy týkajúce sa predovšetkým športovej oblasti, ktoré v súčasnej dobe trápia takmer všetky športové organizácie. Veľkým prínosom bola účasť zástupcov fondu na podporu športu, poslancov NRSR, VÚC, jednotlivých NŠZ a MŠVV a Š SR, ktorí túto platformu využili na odbornú a konštruktívnu debatu, v ktorej pokračovali aj po skončení oficiálnych panelov. 
 

Ďalšie novinky