Prinášame inováciu vzdelávacieho systému zamestnancov Slovenskej pošty

 
Projektové novinky
23.11.2021

Na základe požiadaviek Slovenskej pošty sme vytvorili systém riadenia vzdelávania, kde pôvodný systém, ktorý zákazník používal bol už zastaralý a rozsahom funkcionality, ako aj prvkami IT bezpečnosti nezodpovedal aktuálnym potrebám a požiadavkám. Okrem toho nemal náš klient pre používaný systém žiadnu dodávateľskú podporu a chýbala aj podpora vývoja, ako aj úpravy existujúcich kurzov, preto sme navrhli nové riešenie tak, aby boli splnené všetky potrebné atribúty.

Slovenská pošta je popredný poskytovateľ moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a vo východnej Európe.

Čo ponúka nová e-learningová platforma?

Prostredníctvom inovácie vzdelávacieho prostredia, zabezpečením profesionálnych servisných a podporných aktivít a obnovou, ako aj doplnením moderného vzdelávacieho obsahu bolo našou úlohou napomôcť k dosiahnutiu odborných a osobnostných predpokladov zamestnancov, zodpovedajúcim požiadavkám na plnenie strategických cieľov a na formovanie sociálnych kompetencií zamestnancov. 

Cieľom našich služieb je aj zefektívnenie práce pracovníkov odboru vzdelávania a rozvoja tak, aby mali k dispozícii účinné nástroje na realizáciu aktuálnych plánov vzdelávania a rozvoja.

Prínosy súčasťou riešenia

Novú platformu sme vylepšili nielen o komplexné vyriešenie bezpečnostných rizík, ale aj o užívateľsky prívetivejšie vzdelávacie prostredie, taktiež zefektívnenie prípravy školení, rýchlejší prístup, nový modul pre tvorbu databázy testov, nový užívateľský a správcovský dashboard a o ďalšie funkcionality, ktoré sú súčasťou nasadenia.

V predchádzajúcom období bolo zrealizovaných vyše tisíc vzdelávacích aktivít pre zamestnancov Slovenskej pošty, celkovo sa týchto aktivít zúčastnilo takmer 80 tisíc účastníkov, ktorí absolvovali rôzne kombinácie vzdelávania. To všetko bolo zabezpečené e-learningovou formou v zastúpení skoro 80 %, ďalej to bola prezenčná, kombinovaná forma a taktiež vzdelávanie prostredníctvom virtuálnych učební.

Nadväzujeme tak podporou vylepšenej platformy najnovšej generácie a pevne veríme, že vzájomná spolupráca podporí Slovenskú poštu pri efektívnom dosahovaní jej cieľov, napĺňaniu podnikateľskej stratégie a zabezpečení konkurencieschopnosti na trhu poštových služieb. 
 

Ďalšie novinky