Digitálna transformácia kontroly kvality produktov výrobcu elektrobicyklov

 
Projektové novinky
16.12.2021

Náš zákazník, spoločnosť TOTEM BIKES, sa zameriava na výrobu elektrobicyklov a z dôvodu veľkého nárastu dopytu po elektrických bicykloch aktuálne prebieha aj výstavba nového závodu. Na základe rastúcich objednávok sme v súlade s požiadavkami zákazníka nasadili moderný softvér.

Poskytnuté riešenie nielen odbúra administratívnu záťaž, ale aj skvalitní celý proces výroby

Na sledovanie kvality výroby sa u klienta využívali štandardné dokumenty pripravené vo Worde a Exceli, pričom údaje sa zaznamenávali do papierových formulárov. Kvalita takto získaných dát a práca s nimi však bola výrazne obmedzená. Uvedený spôsob riadenia kvality už v nadväznosti na rozširovanie výroby a zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu produktov nepostačoval, čo prinieslo potrebu efektívnejšie riadiť výrobu a jej kvalitu so zameraním na okamžitú dostupnosť dát z výrobného procesu.

Vytvorili sme systém, ktorý slúži na zber, spracovanie, uchovávanie a reprezentáciu dát z procesov sledovania kvality, ktorý umožní využiť získané informácie pre efektívnejšie riadenie kvality výroby na rôznych úrovniach. V cieľovom stave by mal byť systém kvality previazaný s existujúcim ERP systémom SAP Business One.

Čo všetko zahŕňala implementácia?

Okrem centrálnej správy všetkých systémových objektov, ako sú projekty, linky, pracovné miesta a pod. sa nám podarilo dosiahnuť transparentnosť dát, odbúranie administratívneho procesu práce s dátami, zariadili sme okamžitú dostupnosť informácií pre rôzne úrovne vedúcich pracovníkov a riešenie taktiež ponúka automatizovaný reporting a prepojenie systémov ERP a KONIS.
 

Ďalšie novinky