Vďaka inteligentným riešeniam sme lídrom v oblasti odpočtov a spoľahlivý dodávateľ aj pre SPP – distribúciu

 
Projektové novinky
22.06.2022

V súčasnej dobe vynakladáme nemalé finančné prostriedky na energie v domácnostiach, školách, podnikoch či v obchodoch a vôbec vo všetkých zariadeniach napojených na inžinierske siete. Preto je veľmi dôležité pre každého spotrebiteľa, aby bola fakturácia vyriešená férovo, korektne, včas a platba prebehla úspešne.

Ako líder na trhu v oblasti poskytovania služieb meteringu pre zákazníkov SPP-distribúcia, Stredoslovenská distribučná energetika a Východoslovenská distribučná energetika sme pripravili a uviedli do užívania technické riešenie automatizovaného systému pre spracovanie odpočtov elektriny a plynu, ktoré v plnej miere využívame na zber stavov z terénu od jednotlivých odberateľov z ich meracích zariadení.

Efektívna práca prináša kvalitné výsledky pri odpočte spotreby plynu

Zber údajov v teréne vykonáva na mesačnej báze približne 210 odborných pracovníkov, prebieha prostredníctvom mobilných zariadení, pracovník odpočtov je schopný priamo na odbernom mieste zistiť prípadné poruchy meracieho zariadenia a prostredníctvom fotodokumentácie a poznámok odovzdať tieto informácie priamo distribútorovi zemného plynu.

Zisťovaním a zaznamenávaním stavu jednotlivých meračov na každom odbernom mieste zabezpečujeme odberateľom kontrolu spotreby zemného plynu a elektriny, ako aj prípadnú poruchu meracieho zariadenia, čo môže mať v prípade prehliadnutia veľmi negatívny dopad na finančné zdroje odberateľa.

Prostredníctvom vlastnej technológie a aplikácie pre výkon odpočtov s podporou GIS aplikácií sa nám ročne podarí preveriť vyše 2,3 milióna odberných miest pre odberateľov zemného plynu a elektriny.

Proces dodávania stavov z jednotlivých meracích zariadení si vyžaduje vysoko sofistikovaný systém komunikácie technológií, a to medzi mobilnou aplikáciou v teréne, GIS aplikáciou a SW aplikáciou na našich serveroch, ale aj na serveroch klienta, kde vieme v momente synchronizácie údajov preveriť nielen spôsob zaznamenávania odčítaných stavov z plynomerov a elektromerov, ale aj spôsob výkonu práce našich pracovníkov odpočtov.

Vytvorili sme jedinečný nástroj schopný nielen zaznamenávať odčítané stavy z jednotlivých meracích zariadení, ale vieme poskytnúť klientovi aj presné umiestnenie odberného miesta, kontrolu adresných a kontaktných údajov na základe dôsledného výkonu práce našich koordinátorov a pracovníkov odpočtov.

Každodenné riešenie rôznych nevyspytateľných situácií v teréne je súčasťou nášho nasadenia

Odpočet spotreby zemného plynu pre SPP distribúciu je nesmierne zodpovedná a dôležitá práca rovnako tak pre dodávateľa plynu, ako aj pre obchodníka s plynom, ale v konečnom dôsledku najmä pre odberateľa, ktorý je platiteľom za spotrebovaný zemný plyn.

Táto každodenná aktivita však častokrát prináša mnohé nevyspytateľné situácie, ktoré naši odborníci musia bezodkladne riešiť. Odberateľom zo zákona vyplývajú isté povinnosti, ktoré je nutné dodržať. Jednou z nich je aj povinnosť pustiť realizátora odpočtu k plynomeru, čo vyplýva zo zákona o energetike.

V prípade, že si odberatelia zmenia obchodníka s plynom, tak veľakrát dochádza k domnienke, že nie je nutné odpočtára pustiť k danému odpočtu, to je však mylná predstava. Distribúciu plynu totižto zabezpečuje SPP distribúcia pre všetkých obchodníkov s plynom. Povinnosťou každého, kto vykonáva odpočet je urobiť na odbernom mieste aj fotografiu plynomeru tak, aby bol čitateľný stav a ochranné známky plynomeru – plomby.

Vyše 10 rokov skúseností v oblasti meteringu

Odpočet stavu meradiel zemného plynu a elektrickej energie patrí k významnej službe, ktorú naša spoločnosť realizuje už viac ako 10 rokov. Vyžaduje si to konzistentnosť, odhodlanie a guráž riadiť v teréne na území celého Slovenska vyše dve stovky pracovníkov 7 dní v týždni.

Hoci sa vyskytnú nečakané situácie, ktoré častokrát preverujú našu zdatnosť, každým odpočtom sa posúvame ďalej k dosiahnutiu cieľa s dôrazom na spokojnosť klienta.

V STENGL sme nadšení z inteligentných riešení, ktoré nás pohýnajú smerom dopredu. Zjednotený tím špecialistov a odborníkov v teréne každý deň vkladá svoje srdce do poskytovania toho, čo naši zákazníci potrebujú, aby sme boli úspešní pri zabezpečení celého procesu odpočtov.

Ďalšie novinky