Zrýchlenie skladových operácií a ich automatizácia

 
Projektové novinky
02.02.2023

Žijeme vo svete, kde online nakupovanie zaznamenáva vysoký nárast. V porovnaní s kamennými prevádzkami je internetový nákup pomerne rýchlym a dynamickým spôsobom, ako nakupovať. Šetrí nielen čas, ale je dostupný v podstate odkiaľkoľvek a kedykoľvek, navyše človek ani nemusí opustiť pohodlie svojho domova a nakúpené má za pár sekúnd.

Výrazný nárast online nakupovania sme mohli postrehnúť v období pandémie, ktorá priniesla množstvo obmedzení a regulácií v rámci pohybu osôb a nakupovania. Predaj tovarov na internete, preto nabral mimoriadne vzrastajúcu tendenciu.

Náš klient ako jeden z najväčších internetových obchodov na svete sa rozhodol zefektívniť a zautomatizovať procesy v rámci operácií, ktoré sa na dennej báze vykonávali v rámci skladu.

Najdôležitejšia na celom projekte bola detailná znalosť interných procesov, schopnosť klienta presne špecifikovať zadanie, ktoré sa následne pretavuje do realizácie. Na projekte sa používa agilná forma vývoja.

Hlavnú úlohu zohráva rozvoj systému pre automatizáciu skladu v prostredí SAP a jeho programovej úpravy. STENGL experti dokázali správne uchopiť požiadavky a aplikovať potrebné zmeny do SAP systému klienta tak, aby boli dosiahnuté vytýčené ciele.

Projekt nadväzuje na analytické činnosti, predmetom ktorých bolo analyzovať existujúce nastavenia systému s posúdením integračných väzieb. Výsledok priniesol detailnú dokumentáciu systému. Podstatou však bolo stihnúť vianočné obdobie, ktoré býva v oblasti e-commerce nielen mimoriadne úspešné, ale aj náročné. Plán bol dodržaný a optimalizáciu systému sa podarilo spustiť na začiatku októbra. Aktuálne sa plánujú ďalšie činnosti na rozvoji systému SAP.

Naše úlohy na projekte

Jedným z hlavných zadaní bola úprava generovania zásobníka skladových príkazov a ich modifikácia, súbor hodnôt sa rozšíril o nové, ktoré sú následne zužitkované pri generovaní dávok pre pickera. Ďalšou dôležitou časťou bola úprava generovania tzv. matrix batch, kde sa vyvinula kompletne nová metóda so zameraním na plnú customizáciu, batch sa pripravuje na základe rôznych priorít.

Rozšírená bola aj súčasná funkcionalita o nové metódy v rámci generovania dávok pre pickerov. Napríklad výber dát podľa priorít so zameraním na optimalizáciu procesu. Tieto kľúčové zmeny sú neoddeliteľnou a zásadnou zložkou zrýchlenia skladu.

Za použitia technológií SAP ERP a SAP ABAP sa nám podarilo zrealizovať predstavy a očakávania veľmi významného klienta z oblasti e-commerce, kde na sofistikovanej platforme denne nakupuje niekoľko tisíc zákazníkov.

Kvalitnou optimalizáciou procesov a precízne nastavenou automatizáciou sme pomohli klientovi posunúť sa o krok ďalej v plnení cieľov a upevnenia svojho postavenia na trhu ako jedného z kľúčových lídrov online predajcov pôsobiacich vo východnej a strednej Európe.

Ďalšie novinky