Výnimočný deň s jedinečnými ľuďmi v komunitnom centre Drahuškovo

 
Spoločenská zodpovednosť
20.02.2023

Náš svet je úžasným miestom a ukrýva množstvo skvelých vecí. Na tomto zozname stojí na najvyššom mieste najdôležitejší článok, a to ľudia. Sme fantastické bytosti, ktoré sa vedia rozdať pre ostatných. Skutočný záujem o druhých pramení z nášho vnútra a odráža našu skutočnú hodnotu.

Vďaka pomoci iným robíme tento svet krajším miestom

Keďže v STENGL uznávame silné hodnoty, ktoré je treba rozvíjať nielen v našich interných radoch, ale aj smerom navonok, rozhodli sme sa do súdka spoločensko zodpovedných aktivít pridať a podporiť komunitné centrum Drahuškovo.

Drahuškovo svoju činnosť zameriava na špecializovanú sociálnu starostlivosť pre ľudí trpiacich autizmom, a to prostredníctvom terapeutických aktivít. Tím odborníkov zložený z opatrovateľov, pedagogických pracovníkov a asistentov sa podieľa na realizácii celoživotného plánu vzdelávania v praxi.

Centrum bolo založené pred 12 rokmi na Myjavských kopaniciach s cieľom vybudovať špecializované útočisko pre ľudí s autizmom a rôznymi ďalšími pridruženými diagnózami. Aktuálne sa v zariadení nachádza 10 klientov, ktorí si vyžadujú špeciálnu starostlivosť a individuálny prístup. Výhodou tohto komunitného centra je, že klientom poskytujú priestor na osobný rozvoj, ktorý zohráva kľúčovú v rolu vo vývine ich osobností.

Vieme, že život autistu je založený na striktnom pláne, ktorý je nutné dodržiavať, lebo ich vykročenie z naučených štandardov dokáže spôsobiť nemalé problémy.

Ako prebieha deň v Drahuškove?

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo stráviť jeden deň v prostredí zariadenia a zažiť každodennú rutinu na vlastnej koži. Deň začínal príjemnou rozcvičkou, následne raňajkami a programom, ktorý obsahuje rôzne aktivity. Tentokrát sme sa spoločne venovali zdobeniu a vyrábaniu keramiky. Potom nasledovala prechádzka a príjemný obed.

Talent a kreativita rozhodne na tomto mieste nechýba, okrem tvorivých dielní sa v zariadení venujú aj tkáčstvu a výrobe rôznych výrobkov od hrnčekov až po ručne robené koberce, produkty následne predávajú na rôznych trhoch v rámci okolia.

Z návštevy máme naozaj silné pocity plné rešpektu a úcty predovšetkým vďaky. Individuálny prístup ku každému klientovi s autizmom je veľmi odborný a láskavý vo všetkých ohľadoch.

Za prácu, ktorú vykonávajú zamestnanci si vyslúžia skutočne veľký obdiv.

„Nie som odborník, ale ľudia trpiaci autizmom v akejkoľvek podobe sú skutočne jedineční v každom smere. Dokážu emócie prejavovať inakosťou, ale tá je na tom výnimočná. Tešili sa, vítali ma, spievali mi a ja som zažila prirodzenú ľudskú emóciu v tom najčistejšom prevedení.“

Claudia, Social Media & Marketing Manager

Sme radi, že sa nám podarilo podporiť ich myšlienku prostredníctvom finančnej zbierky od našich zamestnancov, ktorú sme zrealizovali ešte v predvianočnom období.

V mene spoločnosti sa chceme poďakovať všetkým našim zamestnancom, ktorý sa zapojili do vianočnej tomboly, a tak nám umožnili stať sa súčasťou tohto výnimočného projektu ešte s výnimočnejším poslaním.

Ak by ste aj vy chceli podať pomocnú ruku, využite možnosť darovať 2% z daní práve tomuto projektu, kde to veľmi ocenia.

ĎAKUJEME! 💙

Ďalšie novinky