Vytrvalo vzdelávame IT expertov už 7 rokov! Máme za sebou úspešne STENGL IT AKADEMIE 2022

 
Spoločenská zodpovednosť
15.05.2023

Na pôde Goethe-Institut Bratislava sme ukončili 7. ročník jedinečného projektu STENGL IT AKADEMIE, ktorého výnimočná myšlienka tkvie v rozvoji nemeckého jazyka u IT špecialistov.

Pretože nemčina v IKT sektore a na trhu práce zohráva dôležitú rolu, ako sme sa presvedčili zo skúseností z praxe či prieskumu, ktorý sme realizovali. S touto požiadavkou sa stretávame každý deň pri svojej práci na najrôznejších projektoch na Slovensku či v DACH regióne.

Odhodlanie, ktoré prináša na slovenský trh nemecky hovoriacich IT odborníkov

V roku 2016 sme začínali so skromnou myšlienkou „Poďme reagovať na potrebu trhu, ktorý kričí po nedostatku nemecky hovoriacich IT odborníkov“. V spolupráci s prestížnou jazykovou inštitúciou Goethe-Institut Bratislava sme poslanie začali realizovať a napĺňať a v roku 2022 sme sa navrátili k našej spolupráci a tá naplnila očakávania a ciele, ktoré sme si spoločne stanovili.

STENGL IT AKADEMIE stále nesie status odborného nemeckého kurzu určeného špeciálne pre IT expertov. Doteraz sa nám podarilo vyvzdelať vyše 100 uchádzačov, ktorým sa v IT sektore darí aj vďaka dobre zvládnutej znalosti nemčiny na jednom z našich kurzov.

„Veľmi sa tešíme, že nás firma stengl opäť oslovila a mohli sme u nás privítať 22 účastníkov v dvoch kurzoch – jednom prezenčnom a jednom online live kurze. Počas 10 týždňov sme IT špecialistom sprostredkovali obsahy z ich odboru v nemčine a ukázali spoločne s firmou stengl, že učiť po nemecky sa oplatí. Veľmi si vážime našu spoluprácu a veríme, že bude pokračovať aj v budúcnosti. Vďaka!“

Iveta Sládek-Ondrejková, Goethe-Institut Bratislava

Dôležité je podotknúť, že kurz prebiehal tento rok v hybridnej forme, a to online a zároveň prezenčne priamo na pôde inštitútu. Dohľad nad vzdelávaním držal kvalifikovaný native spíker, ktorý sa študujúcim venoval prostrednícvtom ZOOM stretnutí.

Študujúci mali všetky potrebné materiály dostupné v nami vyvinutom vzdelávacom LMS systéme educate2me, kde sa mohli edukovať a študovať aj mimo vyučovacích hodín. Táto kombinácia zaručila skvelé podmienky na štúdium a osvojovanie vedomostí.

Ako samotný kurz hodnotí lektor Stephan?

„Mimoriadne zaujímavé bolo vzájomné obohacovanie účastníkov kurzu - všetci boli IT odborníci z najrôznejších odvetví, ako je poisťovníctvo, letectvo, energetika alebo poradenstvo. Na základe nášho spoločného vzdelávacieho cieľa, upevnenia a rozšírenia odborného repertoáru nemčiny pre IT, sa tak mohli zdieľať a diskutovať mnohé praktické scenáre z príslušného pracovného prostredia.

Najmä pri osobnej forme kurzu mohli účastníci kurzu pôsobivým spôsobom preukázať schopnosť uplatniť svoje odborné vedomosti v typických oblastiach súvisiacich s podnikaním (vrátane plánovania a opisu procesov, plánovania a organizácie stretnutí, prezentačných techník, žiadostí o zamestnanie a pracovných pohovorov) - v nemčine! To im umožňuje uplatniť svoje vedomosti a skúsenosti v nemecky hovoriacich krajinách.

Všetci študujúci, ktorí boli vybraní na základe predbežného výberu, prejavili nadpriemerný záujem a odhodlanie dosiahnuť naše spoločné ciele kurzu. Najmä tam, kde boli možné praktické cvičenia, napríklad vo forme hrania rolí a obchodných hier, si mohli na vlastnej koži vyskúšať, že svoje vedomosti môžu uplatniť aj v nemčine. Cenná konkurenčná výhoda na trhu práce v regióne!“

Stephan Lüttschwager

Máme za sebou ďalší úspešný ročník, ktorý priniesol a obohatil trh práce o nemecky hovoriacich IT expertov. Sme nesmierni radi, že sa nám aspoň v malej miere už dlhodobo a každoročne darí prispievať týmto malým kúskom k zlepšeniu situácie s nemčinou v IKT sektore. Aj vďaka nemčine sa otvárajú nové a nové príležitosti šikovným ľuďom, ktorí sú budúcnosťou v IT odvetví na Slovensku.

Ďalšie novinky