Digitálna transformácia správy údajov v športe: Príklad úspešnej spolupráce s Národným športovým centrom

 
Projektové novinky
02.05.2024

V úzkej spolupráci s Národným športovým centrom (NŠC) sme úspešne zrealizovali projekt "Manažment údajov pre Národné športové centrum". Tento projekt mal za cieľ komplexne prepracovať a modernizovať systém správy údajov v oblasti športu, zahŕňajúc všetky etapy od počiatočnej analýzy a dizajnu, cez implementáciu a testovanie, až po jeho finálne nasadenie v modernom prostredí vládneho cloudu.


Riešenie kľúčových výziev v správe údajov


Projekt vznikol ako odpoveď na potrebu adresovať výzvy v správe údajov, ktoré ovplyvňovali nielen efektivitu a transparentnosť interných procesov, ale aj celkovú dôveryhodnosť a dostupnosť informácií pre širokú verejnosť. Predstavoval riešenie pre problémy, ako sú nedostatočné riadenie údajov, ich fragmentácia a nízka transparentnosť, s ktorými sa NŠC stretávalo.


Kľúčovou súčasťou projektu bolo využitie moderných technologických riešení a procesov, vrátane vývoja API rozhraní a integrácie s existujúcimi štátnymi registrami, čím sa podarilo zjednodušiť správu údajov podľa princípu "jedenkrát a dosť". Tento prístup umožnil zníženie administratívnej záťaže a zlepšil prístup k potrebným informáciám pre všetky zainteresované strany, čím položil pevné základy pre budúci rozvoj a digitalizáciu v oblasti športu.


Prelom v riadení a dostupnosti športových dát


Realizácia tohto projektu sa stala prelomom v riadení a využívaní dát v slovenskom športovom ekosystéme, prinášajúc významné zlepšenie v správe a dostupnosti údajov. Pozitívne dopady projektu siahajú ďaleko za hranice Národného športového centra, podporujú športové talenty, efektivitu financovania športových organizácií a prispievajú k posilneniu infraštruktúry a udržateľného rozvoja športu na Slovensku, čím značne prispieva k pokroku v oblasti.


Projekt „Manažment údajov pre Národné športové centrum“, ktorý mal za cieľ zmodernizovať správu údajov v športovom sektore Slovenska, úspešne dosiahol svoje stanovené ciele a položil základy pre budúce inovačné projekty. Spolupráca s NŠC a využitie moderných technologických riešení umožnili vytvorenie efektívnejšieho a transparentnejšieho systému, ktorý je ľahko prístupný pre širokú verejnosť. Zavádzanie integrovaných procesov a rozhraní zlepšilo správu údajov v NŠC a otvorilo dvere pre ďalšie vylepšenia v digitálnych službách v oblasti športu.
 

Ďalšie novinky