Modernizácia správy poľnohospodárskych dotácií v Rakúsku: Spolupráca s Agrarmarkt Austria

 
Projektové novinky
07.06.2024

V rámci strategickej spolupráce s našim dlhoročným rakúskym partnerom, popredným poskytovateľom softvérových služieb v Európe, sme mali možnosť prispieť k významnému projektu pre koncového klienta Agrarmarkt Austria. Táto organizácia zastrešuje rozdelenie poľnohospodárskych subvencií medzi farmármi v Rakúsku, čo je kľúčové pre spravodlivé a efektívne hospodárenie v rámci celého sektora.

Nová fáza projektu RUEFOMA zlepšuje správu poľnohospodárskych dotácií

Projekt RUEFOMA, na ktorom sme pracovali vstúpil do novej fázy s podprojektom „Konverzia“. Išlo o prechod z Oracle Forms do Oracle Apex. Tento krok predstavuje logické pokračovanie predchádzajúcej úspešnej konverzie reportov a má za cieľ zvýšiť efektivitu a prístupnosť správy poľnohospodárskych subvencií. Vďaka rozšíreniu tímu o nových členov sme mohli projekt realizovať efektívnejšie a zamerať sa na špecifické oblasti, čo v minulosti nebolo možné kvôli limitovaným zdrojom.


Samotný hlavný projekt REUFOMA je určený pre Fachabteilung, čiže odborné oddelenie. Aplikácia umožňuje monitorovanie a správu platobných požiadaviek a upomienok pre poľnohospodárov, čo zjednodušuje komplexný proces spracovania dotácií. Táto konverzia umožňuje poskytovanie rýchlejších a presnejších služieb, ktoré pomáhajú spravodlivo rozdeľovať dotácie a efektívne využívať zdroje.


Projekt KOND posilňuje dodržiavanie pravidiel a zvyšuje flexibilitu v agrosektore

Okrem projektu RUEFOMA sme spolupracovali aj na projekte KOND, ktorý sa zaoberá náhodnými kontrolami poľnohospodárov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel a regulácií stanovených Rakúskym ministerstvom poľnohospodárstva a Európskou úniou. Tento projekt zdôrazňuje našu schopnosť prispôsobiť sa rôznorodým požiadavkám a poskytovať komplexné riešenia v rámci agrosektora.


Spolupráca s našim rakúskym partnerom na projekte pre Agramarkt Austria je pre nás nielen potvrdením našej odbornosti a schopnosti realizovať náročné projekty, ale aj dôkazom dôvery v naše služby a vysokej jazykovej vybavenosti našich spolupracovníkov. Naše úsilie prispieva k lepšiemu a efektívnejšiemu spravovaniu poľnohospodárskych dotácií, čo priamo pomáha udržať a rozvíjať toto odvetvie v Rakúsku.

 

 

Ďalšie novinky